Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Duidelijkheid door Handleiding Combinatieovereenkomsten

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer met een Kamerbrief geïnformeerd over de Handleiding Combinatieovereenkomsten. Deze handleiding moet meer duidelijkheid verschaffen over de toelaatbaarheid van combinatieovereenkomsten bij aanbestedingen. De handleiding is volgens de minister met nauwe betrokkenheid van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en van een vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven tot stand gekomen.

Combinatieovereenkomsten zijn overeenkomsten tussen twee of meer ondernemingen, waarin afgesproken wordt gezamenlijk in te schrijven op een aanbesteding en hier ook gezamenlijk uitvoering aan te geven. In bepaalde omstandigheden kan deze overeenkomst echter op gespannen voet komen te staan met het kartelverbod, omdat het de concurrentie kan beperken.

Behoefte aan duidelijkheid
Omdat er vanuit het bedrijfsleven behoefte bestond aan duidelijkheid over regelgeving omtrent combinatieovereenkomsten, zijn op 11 september 2009 de Beleidsregels Combinatieovereenkomsten vastgesteld. Ook hierop kwam kritiek, omdat de beleidsregel niet helder genoeg was. Om de bedrijven tegemoet te komen kreeg een onafhankelijk onderzoeksbureau in 2013 de opdracht om een handleiding op te stellen. Dit heeft geleid tot de Handleiding Combinatieovereenkomsten.

Stappenplan
In de handleiding wordt in een stappenplan bekeken of de overeenkomst mogelijk in strijd is met het kartelverbod. Wanneer ondernemingen bijvoorbeeld zonder de combinatieovereenkomst de opdracht niet zelf kunnen uitvoeren, dan is het niet in strijd met het kartelverbod. De combinatieovereenkomst is dan geoorloofd. Dit geldt ook als er sprake is van bagatelvrijstelling, waarbij kleine ondernemingen met een beperkt marktaandeel of geringe omzet samenwerken. Wanneer ondernemingen echter concurrenten van elkaar zijn en zelfstandig de opdracht kunnen uitvoeren, dan moet worden gekeken naar het effect op de mededinging en kan er sprake zijn van een ongeoorloofde afspraak die in strijd is met het kartelverbod.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé: