Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Meer overtredingen bij ict-aanbestedingen Rotterdam

Een Rotterdamse ambtenaar heeft bij ict-aanbestedingen meer regels een voorschriften overtreden, dan in de ZEMBLA-uitzending ‘wie is de mol’ van 2 oktober 2014 naar voren is gekomen. Aanvullend onderzoek van de gemeente toont aan dat de ambtenaar voorafgaand aan de gunning van ict-opdrachten bepaalde bedrijven aanwees als voorkeursleverancier. Bij raamcontracten regelde hij de werkverdeling nog voordat de openbare aanbesteding de deur uit was.

De ZEMBLA-uitzending onthulde dat een ambtenaar van de gemeente Rotterdam, die verantwoordelijk was voor de inkoop van ICT, het ICT-bedrijf Ordina voorzag van vertrouwelijke informatie. Dit betrof conceptbestekken van aanstaande aanbestedingen. Ordina kreeg hierdoor een voorsprong op de concurrentie.

Verdelen van opdrachten
De uitzending was voor de gemeente aanleiding om nader onderzoek te doen door Concern Auditing en prof. Muel Kaptein van de Erasmus Universiteit. Naar aanleiding van deze bevindingen schrijft het Rotterdamse college dat de ambtenaar betrokken is geweest bij de ‘verdeling van werkzaamheden over ict-bedrijven, waarmee raamovereenkomsten waren afgesloten’. Volgens het aanbestedingsrecht zijn het bevoordelen van marktpartijen en het verdelen van opdrachten niet toegestaan, aldus Computable.

Niet-integer gedrag
Chris Jansen, hoogleraar Privaatrecht aan de Vrije Universiteit, gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, stelt dat het klip en klaar is dat bij de voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van een aantal aanbestedingen de regels van het aanbestedingsrecht met voeten zijn getreden. “Daarbij is sprake van niet-integer gedrag van de betrokken ambtenaar.”

Integriteitsonderzoek
Het College van B&W van Rotterdam heeft naar het handelen van de betrokken ambtenaar een specifiek integriteitsonderzoek ingesteld. Aan de hand van die nieuwe informatie dringt de gemeente opnieuw bij de Autoriteit Consument en Markt en de Rijksrecherche aan om de zaak verder te onderzoeken.

Eenzijdig onderzoek
Marcel Pheijffer, hoogleraar Forensische Accountancy, is kritisch over de Rotterdamse onderzoeken. “Het betreft een eenzijdig onderzoek aan de kant van de gemeente en ambtenaren, maar het leert ons niets over de kant van Ordina en haar medewerkers. Het is dan ook niet meer dan een half onderzoek”, zo stelt Pheijffer. “Het verzoek van de gemeente om nader onderzoek te laten doen door ACM en Rijksrecherche staat bijna haaks op de milde toon in de brief aan de gemeenteraad. Die is er vooral op gericht te benadrukken dat het management binnen de gemeente geen blaam treft.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres