Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Meer transparantie prijzen farmaceutische industrie gewenst?

Moet de farmaceutische industrie transparanter zijn over de prijzen, kortingen en kosten van research-and-developmenttrajecten van medicijnen? Dat is een van de vragen die werd gesteld tijdens de uitgebreide rondetafelgesprekken over de Farmaceutische industrie in de Tweede Kamer.

Deze vraag speelt al langer. Sinds drie jaar overlegt minister Schippers van Volksgezondheid met grote farmaceutische bedrijven over de prijzen van kostbare medicijnen. Hiervoor maakt zij gebruik van de ‘sluis’. Een (nieuw) medicijn wordt niet opgenomen in het basispakket, tot de minister een bevredigend akkoord heeft kunnen sluiten over de prijs. In de drie jaar dat de minister deze tactiek hanteert, rapporteert zij wel de totale besparing, maar maakt zij niets bekend over de overeengekomen prijzen. Het kabinet gaf in april 2016 al aan dat zij hier meer transparantie over willen.

‘Stimuleer transparantie’
Deze vraag kwam in de rondetafelgesprekken dinsdag wederom naar voren. “Stimuleer transparantie”, stelt mevrouw ’t Hoen, deskundige patentrecht van het UMCG. “Geheime prijzen zijn zelden in het belang van de patiënt, maar ze zijn ook niet in het belang van de democratie. Ik heb er moeite mee dat de mensen waar wij op stemmen, vervolgens namens ons onderhandelingen gaan doen, terwijl ze ons niet kunnen vertellen wat daar het resultaat van is. Daar klopt iets niet.” De voorzitter voegt toe: “Mij verbaast het dat er nog altijd gesproken wordt van een markt, terwijl er eigenlijk geen concurrentie is. We weten van elkaar niet wat de prijzen zijn. Onderhandelingen van ziekenhuizen zijn niet openbaar en wat er in de sluis gebeurd, is niet openbaar.”

Minst transparante sector
Heer Korte, algemeen directeur van farmabedrijf Janssen, bestrijdt de stelling dat de farmaceutische industrie de minst transparante sector is. “Onze octrooien zijn transparante en openbaar. We zijn ook transparant omdat we beursgenoteerde bedrijven zijn. Alles wat we doen in het kader van financiële overwegingen, financiële keuzes, samenwerkingen en overnames is terug te lezen in onze jaarverslagen. We zijn ook transparant over de samenwerking met zorgpartijen in Nederland, zeker als er financiële relaties bestaan. Het gaat natuurlijk over transparantie van de kosten, maar ook onze prijzen zijn bekend.”

Onderhandelingen en kortingen
Wat Korte echter niet bekend kan maken zijn de onderhandelingen. “Onderhandelingen hebben pas zin als er concurrentie is. Als wij bekend zouden maken welke prijs wij aan een ziekenhuis in rekening brengen, gaat onze concurrent daar 1 cent onder zitten. Daar schieten we niets mee op. Onderhandelingen vragen om een bepaalde intransparantie”, aldus de directeur van Janssen. Mevrouw Rieb, general manager van Pfizer, sluit zich aan bij Korte: “Bij de prijzen zijn er twee kanten. We maken lijstprijzen bekend en er zijn confidentiële kortingen. Ik denk dat elk commercieel bedrijf dat onderhandelt, niet alle ins en outs van de kortingen laat zien. Hierdoor kan scherp worden onderhandeld, doordat er wel concurrentie plaatsvindt. Door niet alle kortingen op tafel te leggen, kunnen partijen tegen elkaar opbieden. De minister kan op die manier scherp onderhandelen en hoge kortingen krijgen.”

Concurrentievermogen
Het betoog van de farmaceutische bedrijven is voor de voorzitter nog onvoldoende bevredigend. “Korte gaf aan: we zijn transparant, maar we kunnen niet transparant zijn als het gaat om prijsonderhandelingen, want als we aan concurrentie gaan doen, gaat de andere fabrikant er qua prijs weer onder zitten. Dat is precies wat we willen, namelijk concurrentievermogen. Als ik op de markt appels wil hebben en de groenteman ernaast verkoopt appels voor een lagere prijs, dan ga ik naar hem. Waarom kunnen we hier niet een markt creëren?”

Dwanglicenties
Tijdens de hoorzitting komt Mevrouw ’t Hoen, deskundige patentrecht, met een mogelijke oplossing: dwanglicenties. “Een dwanglicentie is een maatregel die de overheid kan nemen om een onderhandelingspositie te versterken en om te zeggen: we hoeven niet alles te accepteren. Als de prijs niet acceptabel is, gaan we op de internationale markt zoeken naar bedrijven die het tegen een betere prijs kunnen leveren. Als ze niet kunnen leveren, omdat er een octrooi bestaat, dan zetten we dat octrooi opzij. Dat kan onder de Nederlandse wetgeving.”

De discussie over de farmaceutische industrie krijgt op 22 november een vervolg.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres