Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Meer windmolenparken voor Nederlandse kust mogelijk

Een nieuwe wet die meer windmolenparken voor de Nederlandse kust mogelijk maakt, wordt door de Tweede Kamer aangenomen.[slide] De meerderheid van de Tweede Kamer was voor ‘Wet Windenergie op Zee’ tijdens de plenaire behandeling. Het aannemen van het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de ambitie om voor 2023 het aandeel van de hernieuwbare energieopwekking tot 16% op te voeren te halen is. Voor die deadline dient minstens 4450 megawatt door windmolens op zee te worden opgewekt. De beoogde windparken zullen via een openbare aanbesteding worden gegund.

Een meerderheid van de volksvertegenwoordiging wierp geen obstakels op. Wel plaatsten verschillende fracties kanttekeningen bij het kostenplaatje dat verantwoordelijke minister Henk Kamp van Economische zaken presenteerde. Zo schrijft FD.nl.

12 miljard subsidie
Op basis van deze inschatting van de elektriciteitsprijzen denkt de minister circa 12 miljard euro aan subsidie te moeten verstrekken om de aanleg van de windmolenparken in de periode 2019-2038 te realiseren. Dat is aanmerkelijk minder dan de eerdere inschatting van 18 miljard euro. “De werkelijke subsidiekosten zullen pas na het afronden van alle tenders in 2019 berekend kunnen worden”, zegt Kamp. “Omdat de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs zich moeilijk laat voorspellen.”

Kostenbesparing via Tennet
De aansluiting van de beoogde windparken aan het landelijke elektriciteitsnetwerk wil Kamp geheel gunnen aan het staatsbedrijf Tennet. Hierdoor zouden de kosten circa 3 miljard euro lager uit kunnen vallen. In het Energieakkoord werd er nog van uitgegaan dat elke exploitant zijn eigen aansluiting zou verzorgen en betalen. In de Tweede Kamer waren er nog twijfels over de kostenreductie die stroomtransporteur Tennet kan realiseren.

Vergunningen intrekken
De beoogde windparken, die via een openbare aanbesteding zullen worden gegund, komen in plaats van de vergunningen die eerder waren afgegeven aan Nuon, Eneco, RWE, Dong en Northland. Omdat de vergunningen zijn ingetrokken, trekt Kamp in totaal 7,35 miljoen euro uit om deze bedrijven te compenseren.

Meerdere wetten
Om de nieuwe windparken ook daadwerkelijk aan te kunnen leggen moeten er, naast de Wet Windenergie op Zee, nog meer wetten aangenomen worden. Andere wetten betreffen onder meer de elektriciteitswet Stroom en de Waterwet voor de ruimtelijke inpassing van de locaties op zee, zoals voor het Zeeuwse Borssele en voor de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres