Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

MFA Tool handvat bij Sportief Aanbesteden

Met de leidraad ‘Sportief Aanbesteden’ van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) hebben betrokken partijen nu een handige richtlijn voor het realiseren van multifunctionele sportaccommodaties. Toch is het dan nog altijd niet makkelijk om die kennis in de praktijk toe te passen. Mede daarom is de MFA Tool, een speciale app beheerd door het Kenniscentrum Sport, als handvat vastgeknoopt aan de leidraad.

Volgens aanbestedingsadviseur Harry Vedder, die de leidraad mede heeft opgesteld, besteden gemeenten vaak om verkeerde redenen aan. “Aanbestedingsprocedures worden vaak opgestart om een financieel onhaalbare business case via een aanbesteding toch haalbaar te krijgen. Aanbestedingen kunnen echter slecht succesvol zijn wanneer ze beginnen vanuit een goed omschreven en financieel haalbare business case. Om dat laatste beter inzichtelijk te krijgen is de MFA Tool ontwikkeld. Het is een gereedschap om een sluitende business case te ontwikkelen die op de markt gezet kan worden.”

Financiële doorrekening
De MFA Tool stelt betrokken partijen in staat om vanaf de beginfase transparantie in het proces te scheppen. Aan het begin van het project kan de projectleider aangeven wat de gewenste eigenschappen van de accommodatie zijn, op welke manier het gebruikt kan worden en hoe hoog het beschikbare budget is. Vervolgens kunnen belanghebbenden worden uitgenodigd om hun wensen kenbaar te maken, zodat gelijk duidelijk wordt waar deze strijdig zijn met de keuzes van de projectleider. Zo kan de draagvlak voor de accommodatie worden verhoogd en kunnen discussies en teleurstellingen in latere fases worden voorkomen. Doordat in de tool bovendien ook actuele financiële kengetallen zijn opgenomen kunnen ook gelijk de investerings- en exploitatiekosten worden doorgerekend.

Verfijning
Ton van de Braak, die als adviseur bij VSG heeft meegeschreven aan de leidraad ‘Sportief Aanbesteden’ maakt duidelijk dat de tool steeds in beweging is. “Het Kenniscentrum krijgt van het ministerie van VWS jaarlijks een budget om de tool updates te geven en input te krijgen van gebruikers. Zo wordt de tool constant gevoed en wordt hij alleen maar verfijnder. Zo kunnen de zaken die er al inzitten steeds verbeterd worden, en kunnen er ook nieuwe dingen aan toegevoegd worden. De doelstelling van de werkgroep bij het Kenniscentrum is nu ook kunstgrasvelden en onderwijsvoorzieningen er in mee te nemen. Zo kan de tool zich op een veel breder palet dan sport richten en komen er ook steeds meer financiële kengetallen beschikbaar.”

Marktgevoel
De tool kan alleen verder evolueren wanneer het meer wordt gebruikt. Dat gebeurt nu nog te weinig, stelt van de Braak. Nu de nieuwe colleges na de gemeenteraadsverkiezingen eindelijk zijn ingesteld gaat de VSG daarom bij ze langs om de tool (en de leidraad als geheel) meer onder de aandacht te brengen. Het zijn echter niet alleen gemeenten die er gebruik van kunnen maken, maar ook bijvoorbeeld adviesbureaus. Volgens van de Braak “levert dat voor ons nog betere input op. Aan de andere kant krijgen zij meer marktgevoel, doordat zij een beter idee krijgen wat er op dit moment op de markt speelt. Zo komen ook hun budgetteringen beter uit. Toch lijken adviesbureaus nog een beetje angstig om de tool te gebruiken. Dat is echter nergens voor nodig, zolang er met een goede projectleider gewerkt wordt.”

Sturing
Van de Braak maakt duidelijk dat de projectleider met de MFA Tool makkelijker kan sturen. “De tool stelt projectleiders in staat om in alle fasen van het proces hun behoefte en budget te verhelderen. Zo kunnen ze op ieder moment effectief de ‘tussenstand’ bespreken met de verantwoordelijke ambtenaar. Daarnaast kunnen alle belanghebbenden – gebruikers, verenigingen, commerciële partijen – in de tool worden opgenomen waarna zij de voor hun relevante vragen kunnen stellen op basis van de vragenlijsten die in de tool zijn opgenomen. En er zijn verschillende soorten vragen voor verschillende soorten sportcomplexen. In het geval van een sporthal kun je aangeven hoeveel kleedkamers je wil, of er een tribune moet komen, en uit hoeveel zitplaatsen die moet bestaan. Terwijl er bij de realisatie van zwembaden er bijvoorbeeld aandacht is voor keerwanden en drenkeling-detectiesystemen.”

Doelgericht
De realisatie van sportaccommodaties vraagt om precisie. Sportvelden moeten immers een specifieke vorm en afmeting hebben om bruikbaar te zijn. Mede daarom is er met het Kenniscentrum afgesproken dat de MFA Tool niet voor iedereen automatisch beschikbaar is. Het is volgens van de Braak “doelgericht voor projectleiders en mensen die actief bezig zijn met dit soort zaken. Zij worden geïnventariseerd, krijgen een toegangscode en worden van updates op de hoogte gehouden. Zo willen we voorkomen dat er sprake is van verkeerde uitgangspunten en verkeerde budgetteringen. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat de gebruikers feedback geven, zodat wij aanpassingen kunnen blijven doen.”

De MFA Tool is gerealiseerd door het ministerie van VWS in samenwerking met de VSG, Arcadis, Q-Delft en Bureau Documentatie Bouwwezen Indexcijfers (BDB). Het beheer en onderhoud van de tool is ondergebracht bij Kenniscentrum Sport.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres