Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Minister BZK laat Adviescommissie Gids Proportionaliteit links liggen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wekt de indruk dat zij de Adviescommissie Gids Proportionaliteit links wil laten liggen bij haar plannen om de grens voor kleine opdrachten aan te passen. Momenteel geeft de Gids wat bewegingsruimte en vallen opdrachten tussen 40.000 en 50.000 euro onder de noemer ‘klein’ en mogen daarom onderhands worden aanbesteed. De minister wil dit vaststellen op 50.000 euro.

Begin dit jaar werd de onafhankelijke Schrijfgroep Gids Proportionaliteit aangepast in een Adviescommissie die onder het ministerie kwam te vallen. Ondanks het kritiek van de Tweede Kamer en de schrijfgroep dat dit eenzijdige inhoudelijke wijzigingen vanuit het ministerie in de hand zou werken en de praktijk minder betrokken zou worden, werd de Gids Proportionaliteit toch onder het ministerie geplaatst. Hierbij werd de belofte gedaan dat de Tweede Kamer en de Adviescommissie Gids Proportionaliteit altijd geraadpleegd zouden worden bij aanpassingen in de Gids.

Loze belofte
Een paar maanden later werden de ‘controleafspraken aanbestedingen rijksoverheid’, die eind 2016 zijn vastgesteld in samenwerking met Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer, aan de Kamer gestuurd. Hierin staat de bepaling dat ‘kleine opdrachten voor leveringen en diensten tot 50.000 euro in beginsel onderhands kunnen worden gegund’. Dit betreft een aanpassing in de Gids Proportionaliteit, omdat daar momenteel in staat dat opdrachten tussen 40.000 tot 50.000 euro als klein kunnen worden aangemerkt. Bij de brief van de minister was echter geen advies van de Commissie te vinden.

Gids passeren
In Kamervragen over controleafspraken laat de ChristenUnie zich kritisch uit over de manier waarop met de Adviescommissie wordt omgegaan. Zij vragen de minister of het voornemen om de Gids Proportionaliteit aan te passen formeel is voorgelegd bij de Adviescommissie Gids Proportionaliteit. Hierbij wijzen de leden op de belofte dat de Kamer en de Adviescommissie betrokken zouden worden bij wijzigingen in de Gids.

De minister reageert: “Tot op heden is er geen adviesaanvraag bij de Adviescommissie Gids proportionaliteit voor het voornemen, zoals in de brief is aangekondigd, ingediend. […] Er vinden op dit moment nog gesprekken plaats tussen de betrokken ministeries en controlerende instanties of een wijziging nodig is om het beoogde doel te bereiken.”

Het antwoord van Ollongren wekt de suggestie dat zij de adviescommissie probeert te omzeilen. Dit zou in strijd zijn met het Instellingsbesluit Adviescommissie Gids Proportionaliteit en een motie van lid Ziengs inzake het voorkomen van eenzijdige aanpassingen.

Beoogde doel
Het beoogde doel van de wijziging van de Gids Proportionaliteit is het krijgen van meer duidelijkheid en het vergemakkelijken van het werk van de Auditdienst Rijk en Algemene Rekenkamer. De grens voor kleine opdrachten ligt nu op 40.000 tot 50.000 euro. Deze interpretatieruimte bemoeilijkt volgens voormalig minister Kamp de controle voor de instanties. Daarom is met hen afgesproken om de Gids zo aan te passen dat opdrachten van de centrale overheid onder de 50.000 euro in principe als kleine opdrachten worden beschouwd en daardoor enkelvoudig onderhands kunnen worden aanbesteed. Ollongren voegt aan deze verklaring toe dat de aanpassing een lastenverlichting betekent, omdat de plicht tot vooraf motiveren vervalt.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres