Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Minister de Jonge reageert op NEVI

In december vorig jaar reageerde de NEVI kritisch op het initiatiefvoorstel van GroenLinks en SGP om de verplichte aanbesteding in het sociaal domein te schrappen. Minister van VWS Hugo de Jonge heeft naar aanleiding daarvan nu een Kamerbrief gestuurd. Daarin laat hij onder meer weten dat zijn ambtenaren contact op zullen nemen met NEVI om een bespreking in te plannen.

In zijn brief stelt de Jonge voorts dat hij zich zeer bewust is van de “knelpunten die door zorgaanbieders en inkopers worden ervaren bij het inkopen en aanbesteden in het sociaal domein.” De ‘Aanpak inkoop en aanbesteden in het sociaal domein’ moet volgens hem helpen die knelpunten wege te nemen. Daarbij wordt onder meer geprobeerd om de praktijk van inkoop beter aan te laten sluiten bij de aard van het sociaal domein.

Inventariseren
De Jonge maakt duidelijk dat tijdens de afspraak met NEVI zijn ambtenaren “zullen inventariseren waar het mogelijk is om samen te werken met de NEVI, en op welke wijze de kennis die bij NEVI aanwezig is, gebruikt kan worden in de aanpak inkoop en aanbesteden in het sociaal domein.” Volgens de minister wordt er op dit moment overlegd over wanneer dit gesprek met NEVI plaats zal kunnen vinden.

NEVI Publiek
In haar reactie op het initiatiefvoorstel liet NEVI Publiek in december weten dat het voorstel voor een herhaling van eerdere pleidooien is, en daardoor herkenbaar. Tegelijkertijd zou het echter ook moeilijk realiseerbaar en niet noodzakelijk zijn, ook doordat de beoogde effecten op andere, snellere, manieren bereikt kunnen worden. NEVI Publiek maakt voorts duidelijk dat “gemeenten al enkele jaren aangeven dat het inkopen van zorg via Europese aanbestedingen tot ongewenste situaties leidt”, maar benadrukt tegelijkertijd dat “als een gemeente aanbieders wil ‘uitdagen tot meer’ een aanbesteding “de enige adequate manier is om dat te doen.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (2)

aanbestedingscafe gebruiker 11 april 2019 09:14 uur

Hoi Marco, Zoals besproken ontvang ik graag je reactie! Gr, Ton

M.vdspek 9 april 2019 09:19 uur

Bijzondere reactie van NEVI Publiek dat “de enige adequate manier is om dat te doen.” Als Lid van NEVI publiek deel is deze mening niet. Sluit graag aan bij het gesprek om beide partijen duidelijk te maken dat het doorlopen van een OpenHouse procedure ook zeker uitdaagt tot meer. Ofwel een prima middels is voor het aanjagen van innovatie en kwalitatief onderscheid t.b.v. de eindgebruikers. Ik ben zeker niet tegen het aanbestedingsinstrument maar deel wel de mening dat de methodiek van (Europees) aanbesteden binnen het Sociaal Domein vaak niet leidt tot de juiste behoefte.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres