Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van die advertenties wordt de redactie betaald die het nieuws op deze website verzorgd. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Minister de Jonge wil aanbesteden in sociaal domein Europees aankaarten

In een brief aan de Tweede Kamer constateert minister van VWS Hugo de Jonge dat veel gemeenten worstelen met aanbestedingen in het sociaal domein. Ze ervaren deze volgens hem vaak als een administratieve last die veel complexiteit met zich meebrengt. De minister wil daarom onder meer in Europa ruimte zoeken om “aanbesteden in het sociaal domein op passende wijze vorm te geven.” 

Voordat hij zich tot Europa richt wil de minister eerst binnen de huidige regelgeving naar oplossingen zoeken. Zo stelt hij voor om meer ondersteuning te bieden aan het inkoopproces, onder meer door middel van opleidingen en het beter vindbaar maken van informatie. Daarnaast pleit hij voor het ontwikkelen van standaarden die voor meer uniformiteit in de inkoopprocessen moeten zorgen en voor het stimuleren van innovatieve vormen van inkoop. Dialooggericht inkopen is volgens hem een goed voorbeeld hiervan.

Knelpunten
De minister denkt dat met de genoemde maatregelen veel complicaties verminderd kunnen worden. De overgebleven knelpunten moeten “binnen het krachtenveld van de Europese Unie” besproken worden. Zaken als lokaal partnerschap en samenwerking, continuïteit van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en lange termijn investeringen zouden volgens de Jonge daarbij centraal moeten staan. Samen met de Europese Commissie en andere lidstaten wil hij daarom kijken hoe deze elementen binnen de aanbestedingskaders voorop gesteld kunnen worden.

Haarlem
De Jonge noemt tot slot nog drie aanknopingspunten om aanbesteden in het sociaal domein Europees aan te kaarten. Een daarvan is de aankomende evaluatie van de huidige aanbestedingsrichtlijnen. Uiterlijk 18 april 2019 moet de Europese Commissie verslag uitbrengen over de effecten van de huidige richtlijnen op de interne markt. Voorts kijkt de minister naar de EU Urban Agenda. Innovatief aanbesteden is één van de twaalf thema’s die daar onder vallen en de gemeente Haarlem heeft een leidende rol in het uitwerken van dit thema. Tot slot ziet de Jonge een aanknopingspunt in het ‘Better Regulation’ portefeuille, onder leiding van Frans Timmermans, dat zich onder meer focust op open en transparante besluitvorming en minimale regeldruk.

 

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres