Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Minister van Defensie wil onderzeeboten vervangen

 Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie wil de huidige vier onderzeeboten uit de Walrusklasse in 2025 vervangen. Bij de aanbesteding van de nieuwe onderzeeërs is het een uitgangspunt om vergaand samen te werken met andere landen. De minister wil dit jaar nog beginnen met de voorbereidingen voor de vervanging, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij de vervanging van de onderzeeboten spelen de goede ervaringen met de Walrusklasse een rol. Naast het samenwerken met partnerlanden, wil Hennis ook nationale kennisinstituten en defensie- en veiligheidsindustrie in een vroeg stadium bij de vervanging betrekken. Het uiteindelijke besluit over de vervanging staat gepland voor 2018. In de brief wordt niet gerept over het beschikbare budget, maar FD.nl stelt dat er 2,5 miljard euro voor de vervanging is gereserveerd.

Samenwerking verder uitdiepen
Op dit moment werkt de onderzeedienst ook al samen met andere landen, onder meer op het gebied van onderzoek, onderhoud en opleidingen. Defensie wil echter, met het oog op de kosten , de samenwerking verder uitdiepen. Bij de vervanging wordt gekeken naar een mogelijke samenwerking met Australië, Duitsland, Canada, Zweden en Noorwegen.

Inspelen op discussie
Onder andere Damen Shipyards speelt nu al in op de discussie over de vervanging van de onderzeeboten. Begin dit jaar maakte de scheepsbouwer bekend samen met het Zweedse defensieconcern Saab nieuwe onderzeeërs te willen bouwen voor de Nederlandse en internationale markt.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé: