Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van die advertenties wordt de redactie betaald die het nieuws op deze website verzorgd. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

MKB wint te weinig Europese aanbestedingen

Europarlementariërs roepen op tot maatregelen die de winstkansen van MKB-bedrijven bij Europese aanbestedingen vergroten. Aanleiding hiervoor is een rapport van het Europees Parlement waaruit blijkt dat het MKB ondervertegenwoordigd is bij het winnen van Europese aanbestedingen. Volgens het rapport is dit mede te wijten aan de stijging van het aantal geclusterde aanbestedingen.

Volgens Cobouw is het aantal geclusterde aanbestedingen in de Nederlandse bouw- en infrasector in de afgelopen drie jaar meer dan verdubbeld. Daardoor waren er in 2016 nog maar 1055 openbare Europese aanbestedingen in de bouw. Vijf jaar geleden, toen de sector ook nog in diepe crisis verkeerde, bedroeg dat aantal 2500.

Uitzondering
Clusteren is nu bij wet verboden, maar het is voor gemeenten heel makkelijk om er een uitzondering voor te verkrijgen. De Europarlementariërs willen daarom dat clustering verder begrensd wordt. Ze begrijpen dat er grote druk ligt op overheden om efficiënt om te gaan met tijd en geld, maar stellen wel dat MKB-bedrijven een belangrijke motor zijn van de reële economie.

Hoogconjunctuur
Lambert van Nistelrooij, CDA-woordvoerder Interne Markt, stelt in Cobouw dat deze tijd van economische hoogconjunctuur gebruikt moet worden om op zoek te gaan naar een middenweg. Daarbij “moeten gemeenten de vrijheid behouden om bij kleine opdrachten samen op te trekken wanneer dat meerwaarde heeft, maar moeten er ook kansen blijven voor lokale ondernemers.”

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres