Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Mobiliteitsinkopen gemeenten zijn niet duurzaam

Weinig gemeenten voldoen aan de afspraak om in 2015 100 procent duurzaam in te kopen. Driekwart van de mobiliteitsinkopen van gemeenten voldoen namelijk niet aan de minimum duurzaamheidseisen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Natuur en Milieu onder 71 gemeenten.

In slechts 2 van de 41 aanbestedingen toonde de gemeente een serieuze ambitie om de mobiliteit te vergroenen. Dit komt neer op 4 van de 71 onderzochte gemeenten. De gemeenten die wel duurzaam inkopen, hebben een college dat concrete ambities op het gebied van duurzaamheid heeft. Deze ziet er ook op toe dat die ambities in de praktijk ook echt schone, zuinige en klimaatvriendelijke voertuigen opleveren.

Minimumeisen zijn achterhaald
Naast dat driekwart van de gemeenten niet voldoet aan de minimumeisen voor duurzame inkoop, blijken deze eisen bovendien achterhaald en ontoereikend voor echte verduurzaming van het wagenpark, stellen de onderzoekers. De CO2-criteria gaan veel minder ver dan inmiddels gebruikelijk is in de zakelijke markt. Verder staan de eisen voor luchtvervuiling nog dieselvoertuigen zonder roetfilters toe.

Belang duurzaamheid
In het rapport staat dat het opvallend is dat vaak wel het belang van duurzaamheid wordt genoemd, maar dat dit vervolgens niet leidt tot concrete criteria in de aanbestedingen en dus ook niet tot milieuwinst. Een van de mogelijke oorzaken die de onderzoekers noemen is dat bestuurders duurzaamheidsambities van de gemeente niet naar de eigen inkoop zouden doorvertalen. Daarnaast beschikken aanbesteders mogelijk over te weinig tijd, kennis en ondersteunende informatie om de beleidsambities in concrete inkoopcriteria om te zetten.

Toezicht en monitoring
Door beter toezicht en monitoring vanuit de Rijksoverheid moet de situatie verbeteren. Ook vindt de stichting dat gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. De onderzoekers bevelen aan om naast gunningscriteria ook minimumcriteria te hanteren. Bij het gebruik van gunningscriteria is er geen zekerheid dat de duurzame optie geleverd wordt. Het uitsluiten van niet duurzame voertuigen en brandstoffen blijft daarom van belang, aldus Stichting Natuur en Milieu.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres