Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Moet aanbesteder prijs van winnende inschrijver kenbaar maken?

De aanbesteder moet in de mededeling van de gunningsbeslissing de ‘kenmerken en relatieve voordelen’ van de uitgekozen inschrijving vermelden (2.130 lid 2 Aw). Met andere woorden: hij moet de gunningsbeslissing motiveren. Betekent dit dat de aanbesteder de prijs van de winnende inschrijver kenbaar moet maken, als de ‘laagste prijs’ het gunningscriterium is?

De rechtbank Rotterdam oordeelt in een kort geleden gepubliceerd vonnis van niet. Zij overweegt dat de aanbesteder in dit geval kon volstaan met de mededeling dat de winnende inschrijver (waarvan overigens de naam wel moet worden vermeld in de mededeling van de gunningsbeslissing) met de laagste prijs heeft ingeschreven. Daarmee was het de afgewezen inschrijver zonder meer duidelijk waarom zijn inschrijving niet als winnaar uit de bus was gekomen. De aanbesteder hoefde de prijs van de winnende inschrijving zelf dus niet kenbaar te maken.

De rechtbank neemt bij haar oordeel in aanmerking dat de inschrijfprijs als bedrijfsvertrouwelijke informatie is aan te merken en dat de aanbesteder in de aanbestedingsstukken had aangegeven bedrijfsvertrouwelijke gegevens niet met derden te zullen delen. Daarbij kwam dat er op korte termijn een soortgelijke opdracht in de markt zou worden gezet. Het is niet de bedoeling dat de afgewezen inschrijver bij die aanbesteding zijn prijs kan afstemmen op de prijs waarmee de winnende inschrijver op de onderhavige aanbesteding heeft ingeschreven, aldus de rechtbank.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (2)

aanbestedingscafe gebruiker 1 november 2018 12:40 uur

De uitspraak van de Rechtbank Rotterdam is begrijpelijk in het licht van de casuïstiek die wordt geschetst, maar is m.i. zeker geen vrijbrief om met deze uitspraak in de hand (vrijwel) nooit een prijs te delen. Met andere woorden, het is maar de vraag of er sprake is van bedrijfsvertrouwelijke informatie indien de prijs is opgebouwd uit diverse (niet tot eenheidsprijzen te herleiden en DUS geen concurrentiegevoelige) componenten. In dat geval prevaleert naar mijn idee het transparantiebeginsel. Een reden om de prijs achter te houden is er dan immers niet meer.

aanbestedingscafe gebruiker 23 oktober 2018 13:12 uur

Hallo Naamgenoot van de dure tak (met CK). Ben erg blij met deze berichtgeving. Omdat wij dit nogal eens aan de hand hebben en ik mij steeds verdedigd heb, onder dankzegging van de gewonnen inschrijver, met de verklaring die de rechtbank hier ook geeft: het is bedrijfsvertrouwelijke info die wij niet verstrekken aan de andere inschrijvers.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres