Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
15
10
18
Arthur van Heeswijck
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
2
Door Arthur van Heeswijck
Dossier: Column
Soort:

Moet aanbesteder prijs van winnende inschrijver kenbaar maken?

Moet aanbesteder prijs van winnende inschrijver kenbaar maken?

De aanbesteder moet in de mededeling van de gunningsbeslissing de ‘kenmerken en relatieve voordelen’ van de uitgekozen inschrijving vermelden (2.130 lid 2 Aw). Met andere woorden: hij moet de gunningsbeslissing motiveren. Betekent dit dat de aanbesteder de prijs van de winnende inschrijver kenbaar moet maken, als de ‘laagste prijs’ het gunningscriterium is?

De rechtbank Rotterdam oordeelt in een kort geleden gepubliceerd vonnis van niet. Zij overweegt dat de aanbesteder in dit geval kon volstaan met de mededeling dat de winnende inschrijver (waarvan overigens de naam wel moet worden vermeld in de mededeling van de gunningsbeslissing) met de laagste prijs heeft ingeschreven. Daarmee was het de afgewezen inschrijver zonder meer duidelijk waarom zijn inschrijving niet als winnaar uit de bus was gekomen. De aanbesteder hoefde de prijs van de winnende inschrijving zelf dus niet kenbaar te maken.

De rechtbank neemt bij haar oordeel in aanmerking dat de inschrijfprijs als bedrijfsvertrouwelijke informatie is aan te merken en dat de aanbesteder in de aanbestedingsstukken had aangegeven bedrijfsvertrouwelijke gegevens niet met derden te zullen delen. Daarbij kwam dat er op korte termijn een soortgelijke opdracht in de markt zou worden gezet. Het is niet de bedoeling dat de afgewezen inschrijver bij die aanbesteding zijn prijs kan afstemmen op de prijs waarmee de winnende inschrijver op de onderhavige aanbesteding heeft ingeschreven, aldus de rechtbank.

Arthur van Heeswijck
Door Arthur van Heeswijck
Arthur van Heeswijck is zelfstandig advocaat en gespecialiseerd in aanbestedingsrecht. Door te adviseren en procederen helpt hij overheden en bedrijven problemen bij aanbesteden te voorkomen en zo nodig op te lossen. In 2014 is hij aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op het onderwerp rechtsbescherming bij aanbestedingen.

Reacties:

  • Rob van Heeswijk | 23-10-2018 om 13:12

    Hallo Naamgenoot van de dure tak (met CK).
    Ben erg blij met deze berichtgeving. Omdat wij dit nogal eens aan de hand hebben en ik mij steeds verdedigd heb, onder dankzegging van de gewonnen inschrijver, met de verklaring die de rechtbank hier ook geeft: het is bedrijfsvertrouwelijke info die wij niet verstrekken aan de andere inschrijvers.

  • Roy Kleijkers | 01-11-2018 om 12:40

    De uitspraak van de Rechtbank Rotterdam is begrijpelijk in het licht van de casuïstiek die wordt geschetst, maar is m.i. zeker geen vrijbrief om met deze uitspraak in de hand (vrijwel) nooit een prijs te delen. Met andere woorden, het is maar de vraag of er sprake is van bedrijfsvertrouwelijke informatie indien de prijs is opgebouwd uit diverse (niet tot eenheidsprijzen te herleiden en DUS geen concurrentiegevoelige) componenten. In dat geval prevaleert naar mijn idee het transparantiebeginsel. Een reden om de prijs achter te houden is er dan immers niet meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.