Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Munckhof mag van de rechter Nachtmobiel uitvoeren

De Amsterdamse stadsvervoerder GVB heeft de aanbesteding over het nachtelijk vervoer van zijn personeel gegund aan Munckhof. De partij die als tweede eindigde maakte bezwaar tegen die uitkomst en spande een kort geding aan. Dat bezwaar hield geen stand, want de rechter gaf GVB gelijk. Dit schrijft TaxiPro.

De aanbesteding gaat over Nachtmobiel. De opdrachtnemer zou ervoor moeten zorgen dat GVB-personeel voor aanvang van de dienstregeling en na het aflopen ervan wordt vervoerd van een halte naar de remise of andersom. Het gaat daarbij om 275 medewerkers in Amsterdam en Amstelveen per dag. GVB vond dat Munckhof de beste prijs-kwaliteitverhouding voor deze opdracht bood.

Herbeoordeling
De organisatie die op de tweede plaats eindigde, de eisers, vonden dat de rechter GVB zou moeten verbieden om de gunningsbeslissing uit te voeren. Ook eisten zij een herbeoordeling van de onderdelen implementatieplan en uitvoeringsplan, dat waren ook de punten waar ze zelf minder goed op scoorden.

Brief
De eisers hadden kritiek op een brief die GVB had gestuurd. Op 4 oktober stuurde GVB een brief, waarin het gunningsvoornemen aan de inschrijvers bekend werd gemaakt. 14 oktober maakte de eisers bezwaar tegen de gunning aan Munckhof. De motivatie zou onvoldoende zijn geweest. GVB gaf daarom op 18 oktober schriftelijk een nadere toelichting. Maar volgens de eisende partij stond hier een andere motivatie in. De rechter ging niet mee in deze redenering: de brief van 18 oktober is niet meer dan een nadere toelichting op de afwijzingsgronden die in de brief van 4 oktober al werden genoemd.

Rekenfout
Dat was niet het enige bezwaar dat de eisers hadden. De eisende partij had ook een rekenfout geconstateerd, wat zou kunnen betekenen dat er meer rekenfouten zouden zijn gemaakt. GVB zei dat het hier om een tikfout ging, in plaats van een rekenfout.

Oordeel
De rechter oordeelde uiteindelijk dat er geen sprake was van een gebrekkige motivering of gunningsvoornemen. De geëiste voorzieningen werden daarom geweigerd. GVB vindt dat de rechter op een redelijke en eerlijke manier tot zijn besluit gekomen is.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres