Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

MVI heeft effect

De overheidsinspanningen om in 2015 en 2016 maatschappelijk verantwoord in te kopen hebben effect gehad. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). RIVM heeft daarbij gekeken naar 16 productgroepen en geconcludeerd dat de overheid daarin naar schatting “minstens 5 megaton CO2-equivalent aan broeikasgasemissies en 1,4 megaton CO2-equivalent gecompenseerd” heeft door MVI toe te passen.

RIVM geeft tegelijkertijd aan dat er genoeg potentie is voor verdere verbetering. In 2015 en 2016 werd volgens haar onderzoek in 79% van de aanbestedingen MVI toegepast; in de helft daarvan werd gebruik gemaakt van strengere eisen dan de minimumeisen in de PIANOo-criteriadocumenten. In 48% van de gevallen richtte de inzet van MVI zich op de thema’s ‘klimaat’ en ‘milieu-overig’, gevolgd door social return (37%) en circulair (25%). Binnen social return is voor 40 miljoen euro aan werk gerealiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat komt volgens het rapport neer op 1613 fte.

Energie
Het onderzoek van de RIVM geeft voorts aan dat de CO2-besparingen bovenal behaald zijn in de cluster Energie. Andere clusters zetten minder ambitieus in op het gebied van duurzaam inkopen. Het komt volgens het rapport nog vaak voor dat wanneer eisen op het gebied van MVI worden gesteld, dit vooral gedaan wordt om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en niet om de markt uit te dagen om met duurzamere alternatieven te komen.

MVI-effect
RIVM benadrukt tot slot dat het effect van MVI niet direct plaats vindt tijdens de inkoop, maar tijdens de levering en het gebruik van de producten en diensten. Daarom wordt de effect van de inzet van MVI gezien als de “som van het vermeden effect tijdens de duur van het contract of levensduur van het geleverde product. Omdat elk product en contract een andere levensduur heeft kan men het berekende effect niet terugrekenen naar vermeden instoot per jaar.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link