Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Nederland is een innovatieleider

Nederland is leidend in Europa op het gebied van innovatie. Samen met Denemarken, Duitsland, Finland en Zweden scoort Nederland minimaal twintig procent boven het Europese gemiddelde op 25 indicatoren voor innovatiekracht. Dat blijkt uit het European Innovation Scoreboard 2016 van de Europese Commissie.

In de Rijksbegroting 2016 heeft het kabinet vastgelegd de stap te willen nemen van innovatievolger naar innovatieleider. “De verbeterde score bewijst de werking van het kabinetsbeleid om onze kenniseconomie te versterken”, reageert Kamp in een persbericht. “Investeren is belangrijk, omdat innovatie de komende decennia de motor is van onze concurrentiekracht en economische groei. Innovatieleider blijven we niet zomaar. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden moeten de komende jaren extra investeren in onderzoek en ontwikkeling om de positie van Nederland als sterk innovatieland te handhaven.”

Innovatieve inkoopmethodes
Onderzoek van Aeves toonde vorig jaar al aan dat innovatieve inkoopmethodes terrein aan het winnen zijn bij overheidsinstanties. Om dit te bewerkstelligen waren EMVI criteria het populairst. Ook functioneel specificeren, marktconsultatie en Best Value Procurement werd veel ingezet. Inkopers beogen hiermee meer kennis uit de markt te halen.

Belangrijke factoren
Welke factoren zijn essentieel voor het succes van innovatief inkopen? Uit het onderzoek blijkt dat het onder andere belangrijk is dat er rugdekking vanuit de interne organisatie is. Inkopers moeten zich vrij voelen om voor een alternatieve methode te kiezen en te experimenteren. Daarnaast moet er voldoende tijd beschikbaar zijn om innovatief inkopen toe te passen. Zeker bij Best Value Procurement en concurrentiegerichte dialoog is er meer voorbereidingstijd voor het traject nodig. Het is tot slot belangrijk dat er een divers team op de aanbesteding gezet wordt en dat er vertrouwen is in de marktpartijen.

Innovatie partnerschap
Met de gewijzigde Aanbestedingswet is er ook een nieuwe tool gelanceerd: innovatie partnerschap. Voorbeelden van deze methode zijn al opgedoken in Denemarken en Duitsland. Het Deens Market Development Fund beoogd een methode te ontwikkelen om het uitdrogen van ouderen te monitoren. Het Duitse Bundesland Schleswig-Holstein wil daarentegen samen met marktpartijen het spoor verduurzamen met innovatieve aandrijftechnieken.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres