Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Nederland is klaar voor E-aanbesteden

“De verplichting van elektronisch aanbesteden gaat zorgen voor lastenverlichting voor ondernemer en aanbestedende dienst”, stelt Diederik Heij, adviseur bij TenderNed. “Er bestaat al een publicatieplicht op TenderNed, welke tot vermindering van de zoekkosten heeft geleid. Nu wordt ook de rest van het proces eenvoudiger. Het bevordert de transparantie, de ondernemer heeft een standaard interface, er is snellere interactie mogelijk en de inkoper heeft overzicht over de totale aanbesteding”, somt Heij op tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van PIANOo en Europa Decentraal over de gewijzigde Aanbestedingswet.

Wat houdt de verplichting precies in? “E-aanbesteden wordt verplicht voor Europese aanbestedingen. Van de officiële aankondiging van de opdracht tot en met het moment van inschrijven, moet alles digitaal verlopen. Het beoordelen van de inschrijving en de gunning vallen buiten de verplichting”, vertelt Heij. “Het is namelijk niet mogelijk om alle beoordelingsmethodieken te automatiseren. De communicatie over de gunning mag persoonlijk, maar moet tevens gepubliceerd worden.”

Overheid is er klaar voor
Nederland heeft tot 18 oktober 2018 om de verplichting tot elektronisch aanbesteden in te voeren, maar kiest er in het wetsvoorstel voor dit per 1 juli 2017 te verplichten. Uit aanbestedingscijfers van TenderNed over 2015 blijkt dat de Nederlandse overheid er al klaar voor is. Van alle 5.396 openbaar aangekondigde aanbestedingen in 2015, werd 69% in 2015 volledig digitaal aanbesteed. De helft (34%) van deze aanbestedingen liepen volledig digitaal via TenderNed. 35% liep via andere systemen, zoals Negometrix, CTM Solution, Commerce Hub en Aanbestedingskalender. Bij 31% van de aanbestedingen moest de inschrijving nog op papier worden ingediend.

Ondernemers staan voor uitdaging
Ook ondernemers zijn er klaar voor, denkt de adviseur bij TenderNed. “Mijn ervaring met digitaal aanbesteden is dat ondernemers erg pragmatisch zijn. Als er commercieel belang is, dan gaan ze aan de slag en zorgen ze dat ze op tijd hun inschrijving hebben ingediend, via welk systeem dan ook. Er ligt misschien nog wel een taak bij de systemen om voor een standaardisatie te gaan zorgen, zodat het gebruik ervan gemakkelijker en eenduidiger wordt.”

Antoinette Vriend, Kennispartner bij E-proQure, stelt tijdens een interview met AanbestedingsCafe.nl dat er nog wel hobbels op de weg zijn. “Bij mkb-bedrijven heerst er onzekerheid. Ze denken dat straks alles digitaal moet. Een gedeelte zal waarschijnlijk op papier blijven, denk hierbij aan bouwtekeningen. Verder is men bang dat het persoonlijke contact, zoals een mondelinge presentatie, helemaal verdwijnt. Dit hoeft echter helemaal niet het geval te zijn.” Tot slot ziet Vriend de verplichte e-Herkenning bij inschrijving op TenderNed als een hindernis. “Dit is niet gratis en wordt door het mkb als discriminerend ervaren ten opzichte van buitenlandse bedrijven, waarvoor de verplichting niet geldt.”

Aanbesteder profiteert ook
De ondernemers profiteren volgens Heij het meest van de verplichting tot elektronisch aanbesteden. “De ondernemers hebben een standaard interface en snellere interactie met de aanbesteder. Vooral de nota van inlichtingen gaat sneller, omdat vragen direct beantwoord en gepubliceerd kunnen worden.” Profiteert de aanbesteder niet mee? “In eerste instantie zal het aanbestedingssysteem een investering in tijd en geld vragen van de overheidsinstantie”, zegt Vriend. “Afhankelijk van het gehanteerde aanbestedingssysteem verdien je dit uiteindelijk terug in efficiency en doordat er minder fouten worden gemaakt. Wat ik nu zie is dat dossiers vaak niet compleet zijn. Dit leidt achteraf tot hoge administratieve lasten en zorgt voor risico’s wanneer de aanbesteding op een rechtszaak uitdraait. Met het juiste systeem kun je op eenvoudige wijze de volledigheid van het dossier controleren en archiveren. Het bespaart uiteindelijk dus tijd en geld per aanbesteding”, concludeert Vriend.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (4)

Antoinette Vriend 16 februari 2016 22:49 uur

Bedankt voor de reacties tot nu toe. Er is zeker nog onbekendheid bij inschrijvers, waardoor deze aanbestedingen mislopen en dus kansen op omzet. e-Herkenning De kosten voor e-herkenning zijn niet per bedrijf toe te rekenen, maar per persoon. Indien bedrijven met een bidteam werken met meerdere personen of de invulling van een functie wijzigt door personele wijzigingen, zijn meerdere e-Herkenningen noodzakelijk. Zeker voor potentiele nieuwe (vaak kleinere) leveranciers, die zich nog niet hebben geregistreerd, bestaat de kans dat zij niet op tijd kunnen meedoen omdat de doorlooptijd van een aanvraag voor e-Herkenning ca 3 weken is. Geadviseerd wordt dan ook potentiele interessante inschrijvers voor digitale trajecten tijdig hiervan op de hoogte te stellen. De meeste, maar niet alle commerciele aanbestedingssytemen beschikken over een link met Tenderned (de zogenaamde t-senders). Digitaal aanbesteden kan via vele platforms zoals dhr. Jacobs opmerkt, echter er zijn zeker verschillen een gedegen vooronderzoek raad ik aanbestedende diensten zeker aan.

aanbestedingscafe gebruiker 14 februari 2016 16:44 uur

M jacobs: tuurlijk wordt er zwaar aan getild. De eherkenningskosten heb je als ondernemer alleen bij tenderned. Niet bij de andere platforms...

aanbestedingscafe gebruiker 10 februari 2016 15:15 uur

In het artikel wordt gesproken over het feit dat e-herkenning geld kost. Dit is uiteraard een terechte opmerking. Maar het valt me dat hier altijd erg zwaar aan getild wordt in dit soort discussies. Als je naar de tarieven op de bijgevoegde link in mijn reactie kijkt dan vallen deze toch wel mee. https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/leveranciersoverzicht/ Het gaat om een 2+ herkenning die je voor tenderned nodig hebt. Die zou je dus al kunnen hebben voor € 75,00 voor 5 jaar, of te wel € 15,00 per jaar of te wel € 1,25 per maand. Indien ondernemingen die ook of een hogere e-herkenning nodig hebben voor andere zaken kost het hun dus niets extra's. Hebben ze voor andere zaken een lagere e-herkenning nodig dan moeten ze wel opschalen maar zijn de kosten in verhouding dus nog lager. Daarnaast wordt e-aanbesteden verplicht. Of een aanbestedende dienst kan kiezen voor elk willekeurig platform. Deze hebben volgens mij allemaal een link met tenderned. Dus digitaal kan via vele platforms, dat maakt het voor marktpartijen veel ingewikkelder. Zij moeten immers al die platforms beheren en kennen terwijl de aanbestedende dienst enkel het platform hoeft te beheren dat ze zelf gebruiken. Daar is mogelijk nog winst te behalen. (Ik doe hierbij geen uitspraak voor welk platform dan ook, want iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren).

H. Keulen 9 februari 2016 11:22 uur

Eens met Antoinette, er zijn nog wel een paar hobbels. Zoals functionaliteit die in Tenderned ontbreekt, dan wel in ieder geval niet handig is ingericht. Maar ook gebrek aan ervaring bij inschrijvers, waardoor inschrijvers aanbestedingen mislopen. Dat is jammer.....

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link