Magnifying glass Close

Nederlandse overheid EU-koploper duurzaam inkopen

Binnen de EU gaat de Nederlandse overheid aan kop op het gebied van duurzaam inkopen. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Evaluatie Uitvoering EU-Milieubeleid 2019. Ook is volgens de EU Nederland een “voorbeeld voor publiek-private samenwerking in de circulaire economie.”

Volgens de NEVI blijkt uit de EU-evaluatie dat aanbesteden met duidelijke duurzame eisen in Nederland goed is opgekomen. Zo overstijgt het aan aantal groene overheidsopdrachten in Nederland de aanbevelingen van de Europese Commissie, terwijl ‘we’ ook goed gebruik maken van duurzame belastingen om klimaat- en milieuproblemen aan te pakken.

Nederland circulair
De EU stelt voorts dat het programma ‘Nederland circulair 2050’ een van de meeste verregaande programma’s in de EU is. In Europa ziet men daarnaast dat Nederlandse bedrijven steeds meer circulair handelen en dat het recycling percentage van stedelijk afval tot het hoogste in de Unie hoort. Volgens de EU is er wel enige ruimte voor verbetering op het gebied van water- en luchtkwaliteit en natuurbehoud.

Praatplaat MVI
Om Nederlandse overheden verder te helpen met hun duurzame initiatieven heeft de NEVI recent de praatplaat Maatschappelijk Verantwoord Inkopen geïntroduceerd. Daarmee kunnen relevante partijen zien hoe verschillende MVI-activiteiten zich tot elkaar verhouden en hoe ze elkaar kunnen versterken.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres