Magnifying glass Close

Negatief Huawei-advies toch naar Tweede Kamer

De AIVD en de MIVD vinden het onwenselijk dat leveranciers van hard- en software uit China in de kern van Nederlandse telecomnetwerken zitten en adviseren om die apparatuur uit de netwerken te halen. Volgens de Volkskrant werd dit advies in februari naar de minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus verzonden, maar heeft hij het op zijn beurt niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Na de berichtgeving van de krant kreeg de Kamer toch het advies toegestuurd.

De berichtgeving van de Volkskrant is saillant, omdat de Kamer vorige week debatteerde over de aanleg van het 5G-netwerk. Doordat zij niet in het bezit was van het advies van de veiligheidsdiensten was deze ook geen onderwerp van debat. Wel werd gesproken over de Kamerbrief van minister Grapperhaus over de risico’s en het belang van 5G. Ook in deze brief wordt het kritische advies niet genoemd.

Geografisch neutraal
In zijn brief schrijft Grapperhaus wel dat het kabinet bij de aanleg van het 5G-netwerk niet van plan is om vooraf leveranciers te weren en een geografisch-neutrale positie zal innemen. Wel gaat het kabinet telecomaanbieders verplichten om aanvullende beveiligingsmaatregelen nemen en gaat het hogere eisen stellen aan leveranciers van kritieke onderdelen in het telecomnetwerk. Grapperhaus beaamt immers in zijn brief dat misbruik van 5G “in potentie er toe kan leiden dat grote delen van de Nederlandse samenleving kunnen uitvallen.”

Economische belangen
Volgens de Volkskrant is de keuze om Huawei niet te weren als leverancier ingegeven door de economische belangen van andere telecompartijen. T-Mobile en KPN zijn bijvoorbeeld bedrijven die nu gebruikmaken van Huawei-apparatuur. Wanneer zij verplicht worden voor andere leveranciers te kiezen zal dat ze veel geld kosten. In zijn Kamerbrief onderschrijft de minister deze gedachtegang. Hij stelt dat voor zover de nationale veiligheid niet in het geding komt, het kabinet bij de aanleg van het 5G netwerk zo veel mogelijk rekening zal houden met bedrijfseconomische aspecten.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres