Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

‘Netelenbos dreigde met aftreden om aanbesteding’

Voormalig minister Tineke Netelenbos van Verkeer en Waterstaat dreigde impliciet met aftreden. Dit deed zij met een brief toen het kabinet-Kok in 2000 de hogesnelheidslijn (HSL) niet onderhands wilde gunnen aan een combinatie van NS, KLM en Schiphol. Dat blijkt uit de eerste dag van de parlementaire enquetecommissie Fyra. De commissie begon vandaag (maandag) met haar openbare verhoren.

Netelenbos schreef premier Kok in 2000 een handgeschreven brief in een uiterste poging hem ervan te overtuigen af te zien van de voorgenomen openbare aanbesteding van de hogesnelheidslijn. Ze vroeg zich af of ze wel de verantwoordelijkheid wilde dragen voor een openbare aanbesteding. Dit zegt voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat Ralph Pans tegen de parlementaire enquetecommissie Fyra. Volgens Pans ging Netelenbos in de brief echter niet zo ver dat ze het besluit direct koppelde aan haar portefeuille. Hoewel de landsadvocaat geen juridische problemen voorzag, durfde Kok een onderhandse gunning niet aan. In het bijzijn van Netelenbos verscheurde premier Kok haar brief. 

Aantrekkelijk voorstel
Netelenbos vreesde voor de risico’s van een aanbesteding en beschikte bovendien over een aantrekkelijk voorstel van de NS, de KLM en Schiphol – de zogeheten Oranje Coalitie – om de flitslijn gezamenlijk te exploiteren. Niet alleen de bij het dossier betrokken ministers van Financiën en Economische Zaken in het kabinet zouden bezwaar hebben gemaakt tegen een onderhandse gunning aan de Oranje Coalitie. Ook minister Brinkhorst van Landbouw (D66) maakte zich binnen het kabinet sterk voor een openbare aanbesteding.

Cruciale fout
Oud-FNV vakbondsman Andries van den Berg en onderzoeksjournalist Marcel van Silfhout onderzochten eerder voor het boek De Ontsporing uitvoerig de aanbesteding van de HSL-Zuid en het mislukken van het Fyra-project. Daarin staat te lezen dat Het kabinet Kok-II een cruciale fout had gemaakt door ervoor te kiezen om de lijn openbaar aan te besteden. De NS vreesde dat de lijn in handen zou vallen van een buitenlands spoorwegbedrijf en deed daarom zo’n hoog bod, dat er geen geld overbleef voor een kwalitatief goede hogesnelheidstrein. 

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres