Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

NEVI nuchter over implementatie van de richtlijnen

“Er is relatief weinig commotie over de implementatie van de nieuwe richtlijnen in de Aanbestedingswet, omdat het voor een groot deel gaat om een technische implementatie”, reageert Ton van Geijlswijk, netwerkmanager bij NEVI, op Hoogleraar Jan Telgen. Telgen stelde onlangs dat hij zich erover verbaast dat er zo weinig commotie is over de richtlijnen, omdat de richtlijnen nog veel vage begrippen bevatten en er weinig beleidskeuzes zijn gemaakt. Hij gaf aan dat hij van NEVI wel een reactie verwacht had.

Van Geijlswijk wijst erop dat NEVI de afgelopen jaren voor een andere richting heeft gekozen. “We hebben een consultatiegroep opgericht, met experts uit het NEVI-netwerk, aanbestedende diensten, aanbestedingsrecht en de wetenschap. Met deze groep richten we ons veel meer op de voorkant van het wetgevingstraject. Door ideeën direct bij het ministerie van Economische Zaken neer te leggen, hoef je aan de achterkant van het proces veel minder hard te roepen.”

Standpunten overgenomen
De netwerkmanager geeft aan dat een aantal van de standpunten van NEVI zijn overgenomen door de minister. “De mededingingsprocedure met onderhandeling gaf in de oorspronkelijke stukken nogal wat ruimte. Het gaf de indruk dat het mogelijk was om overal over te onderhandelen. Nu is het inmiddels duidelijker geformuleerd en wordt het helder dat het toch een zware procedure is, die je niet zomaar kan inzetten. Daarnaast is ons verzoek om de Nota van Inlichtingen verplicht te maken overgenomen. Dit maakt de juridische positie van de aanbestedingsstukken een stuk helderder.”

Nog veel vage regels
Toch zijn de richtlijnen nog niet op alle punten even begrijpelijk. “We betreuren, net als Jan Telgen, dat de uitwerking van de levenscycluskosten vaag is. Dit zal waarschijnlijk leiden tot verdere juridisering. Daarnaast vinden we past performance een belangrijke tool, maar we denken dat deze niet veel gebruikt zal worden. De regels zijn vaag en er is geen concreet systeem. Dat is het nadeel van implementatiewetgeving. Als dit in Europa niet duidelijk is, is dat het in de Nederlandse wetgeving meestal ook niet. Dit komt voornamelijk, omdat Nederland geen additioneel beleid bij implementatie van wetgeving uit Europa verwerkt.”

Evaluatie Aanbestedingswet
Er is ook veel te doen over de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012, waar relatief weinig mee gedaan wordt. “Dat dit niet meegenomen wordt in de implementatie van de richtlijnen, wisten wij van te voren. Het ministerie heeft duidelijk gezegd dat dit twee afzonderlijke trajecten zijn. De minister heeft wel aan de Tweede Kamer toegezegd dat er naar aanleiding van de evaluatie nog wat plannen aankomen als je het over professionalisering hebt. Wij hopen dat hier aandacht aan wordt geschonken in het plenaire debat van aankomende week.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres