Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
16
10
18
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Overheidaanbesteding
Soort:

Nieuwe aanjager Beter Aanbesteden

Nieuwe aanjager Beter Aanbesteden

Karsten Klein wordt de nieuwe aanjager van het traject Beter Aanbesteden. Zo heeft staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. In dezelfde brief stuurt zij de Kamerleden ook de handreiking tenderkostenvergoeding, opgesteld in het kader van Beter Aanbesteden.

Karsten Klein, de opvolger van Mathijs Huizing, was tot medio dit jaar wethouder Economische Zaken in Den Haag. Daar heeft hij zich volgens Keijzer sterk gemaakt voor het MKB. De staatssecretaris heeft er dan ook “alle vertrouwen in dat hij overheden en ondernemers weet te verbinden om de aanbestedingspraktijk te verbeteren.”

Ondernemersrisico
Klein moet volgens Keijzer een impuls geven aan Beter Aaanbesteden, onder meer door het uitdragen van afgeronde acties zoals de handreiking tenderkostenvergoeding. Die handreiking stelt dat proportionele offertekosten een ondernemersrisico zijn en doorgaans niet hoeven worden vergoed door de aanbestedende dienst. “Naarmate de gevraagde inzet echter groter is ten opzichte van de omvang van de opdracht en de kans deze te winnen, ligt het meer in de rede dat de aanbestedende dienst wel een tenderkostenvergoeding biedt.” Dat zou volgens de handreiking het geval kunnen zijn wanneer er bijvoorbeeld een uitgewerkt ontwerp wordt gevraagd.

Belemmering
Keijzer stelt de opstellers van de handreiking dankbaar te zijn en geeft aan dat disproportionele tenderkosten aan met name MKB-ondernemers de toegang tot aanbestedingen belemmeren. Volgens de staatssecretaris lopen zij daardoor marktkansen mis, terwijl de overheid goede aanbieders misloopt. Zij vindt daarom dat aanbestedende diensten ofwel moeten voorkomen dat ondernemers met disproportionele kosten te maken krijgen, ofwel een vergoeding bidden. De nu gepubliceerde handreiking biedt volgens haar een goede kader waarop aanbestedende diensten hun beslissingen kunnen baseren.

Maatwerk
Veel concreter wordt Keijzer niet. Zij vindt dat het bieden van tenderkostenvergoedingen maatwerk is, waardoor het onderwerp zich slecht zou lenen voor gedetailleerde regelgeving. “Ik ben voornemens om geen aanvullende regeling voor tenderkostenvergoedingen in het algemeen in wet- of regelgeving op te nemen en eerst de praktijk nadere ervaring op te laten doen met dit thema.”

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.