Magnifying glass Close

Nieuwe handreikingen Beter Aanbesteden

Bouwend Nederland presenteert twee handreikingen – Nader selecteren en Gefaseerd aanbesteden – waarmee het invulling geeft aan punt 11 en 12 uit de Actieagenda Beter Aanbesteden. De handreikingen zijn de uitkomst van een serie gesprekstafels waar, met deelname van leden en medewerkers van Bouwend Nederland, aanbestedende diensten en het bedrijfsleven met elkaar in gesprek zijn gegaan.

De handreiking Nader selecteren geeft de voor- en nadelen van nadere selectie en dient als “praktisch beslismodel” voor aanbestedende diensten. Het heeft niet de intentie om een compleet beeld te geven van alle afweegpunten, maar beperkt zich tot drie kernvragen. Is nadere selectie nodig? Sluit de opdracht aan bij de markt? En hoe zijn teleurstellingen te voorkomen?

Innovatie
Gefaseerd aanbesteden biedt aanbestede diensten de mogelijkheid om ruimte voor innovatie in de uitvraag te laten door een plek aan tafel aan te besteden in plaats van een oplossing. De handreiking gefaseerd aanbesteden legt aan de hand van een stappenplan waar je op moet letten bij deze vorm van aanbesteden.

Bekijken
Beide handreikingen heeft Bouwend Nederland ontwikkeld in samenwerking met Trias Politica Advies. De handreikingen kunnen via de website van PIANOo geraadpleegd worden. Via onderstaande links kunt u de handreikingen Nader selecteren en Gefaseerd aanbesteden bekijken.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres