Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Maatregelen moeten zorgen voor impuls Europese markt

De Europese Commissie wil met nieuwe maatregelen een impuls geven aan de gezamenlijke Europese markt. Om dit te verwezenlijken zal de commissie nauw samenwerken met lidstaten en marktdeelnemers. “Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de dienstensector en aan overheidsopdrachten, wat van essentieel belang is om het geld van de belastingbetaler efficiënt te besteden”, aldus het persbericht.

De gezamenlijke Europese markt is opgezet om vrijer verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen mogelijk te maken. De Commissie stelt dat deze markt kansen biedt voor professionals en ondernemingen. Voor consumenten zal het zorgen voor lagere prijzen en een grotere keus. Deze kansen worden momenteel alleen niet altijd benut, omdat de regels niet bekend zijn, niet worden uitgevoerd of door verschillende belemmeringen in het gedrang komen.

Nu zullen er maatregelen genomen worden om voor aanvullende mogelijkheden voor bedrijven, professionals en consumenten te zorgen. Ook wil de commissie zorgen voor het bevorderen van de benodigde modernisering en innovatie. Tot slot zal het markttoezicht op het gebied van goederen geïntensiveerd worden om niet-conforme producten van de EU-markt te weren.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres