Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
Aantal zoekresultaten: 1563
Pagina: 1 van 79
20
02
Zorginstituut Nederland is chantage farmabedrijven beu

Zorginstituut Nederland is chantage farmabedrijven beu

Zorginstituut Nederland is het beu om gechanteerd te worden door de farmaceutische industrie. Het adviesorgaan van de overheid wil dat de minister dure medicijnen niet meer vergoedt als producenten weigeren transparant te zijn over de

19
02
Aangifte tegen politie om gesjoemel aanbesteding alcoholtesters

Aangifte tegen politie om gesjoemel aanbesteding alcoholtesters

Er is mogelijk opnieuw gesjoemeld met een aanbesteding van de Nationale Politie. Het gaat deze keer om de aanschaf van alcoholtesters. Inmiddels is er aangifte gedaan van misleiding, machtsmisbruik, chantage en bedrog door Gerard van

19
02
Actieagenda beter aanbesteden?

Actieagenda beter aanbesteden?

Op 16 februari ontving Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de actieagenda “Beter Aanbesteden”. De agenda bevat 23 acties op basis van aanbevelingen van een groep aanbestedende diensten en ondernemers.

19
02
Gebrek aan bewustzijn groot probleem bij aanbestedingen

Gebrek aan bewustzijn groot probleem bij aanbestedingen

“We zien een gebrek aan bewustzijn over de volle breedte”, vertelt Mathijs Huizing, aanjager van het traject Beter Aanbesteden bij de overhandiging van de actieagenda aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

16
02
6 hete hangijzers bij infrastructuur-aanbestedingen

6 hete hangijzers bij infrastructuur-aanbestedingen

Het is geen geheim dat aanbestedingen in de infrastructuur niet altijd van het leien dakje gaan. Hoewel partijen zoals Rijkswaterstaat vol inzetten op een betere samenwerking met de markt, blijven bepaalde problemen zich voordoen.

15
02
Failliete Britse bouwgigant zorgt voor onrust over Nederlandse DBFMO-opdrachten

Failliete Britse bouwgigant zorgt voor onrust over Nederlandse DBFMO-opdrachten

Britse bouwgigant Carillion is failliet gegaan. Het bouwbedrijf was verantwoordelijk voor grote projecten in de publieke sector van Engeland. Zo was het betrokken bij de bouw van ziekenhuizen in Liverpool en Birmingham.

15
02
Schiet decentralisatie sociaal domein zijn doelen voorbij?

Schiet decentralisatie sociaal domein zijn doelen voorbij?

“In de krant stonden twee artikelen. Op de ene pagina werd Rijkswaterstaat de hemel in geprezen. Bij de aanbesteding van een brug had Rijkswaterstaat namelijk een flinke besparing weten te realiseren. Veel lof.

15
02
Rechter zegt: Is er sprake van aanbestedingsplichtige opdracht?

Rechter zegt: Is er sprake van aanbestedingsplichtige opdracht?

Voor een concessie voor energievoorziening heeft een gemeente geen aanbestedingsprocedure gevolgd. Eteck is het hier niet mee eens en vordert dat het de gemeente verboden wordt om de Opdracht aan DNWG (voorlopig) te gunnen.

14
02
Stijging geschillen rondom aanbestedingen sociaal domein

Stijging geschillen rondom aanbestedingen sociaal domein

Binnen het sociaal domein is een trend ontstaan met een toenemend aantal aanbestedingsrechtelijke geschillen, concludeert Europa Decentraal.

13
02
In 7 stappen grip op contractmanagement in Sociaal Domein

In 7 stappen grip op contractmanagement in Sociaal Domein

Ruud Gullit deed als trainer van Feyenoord ooit eens de befaamde uitspraak dat hij ‘niet te benijden’ was. Zijn team draaide niet, er werd onsamenhangend voetbal gespeeld en de aankopen die in de zomer voorafgaand

12
02
Rechters moeten niet voor wetgever spelen

Rechters moeten niet voor wetgever spelen

De trias politica houdt in dat de staat opgedeeld is in drie organen die elkaars functioneren bewaken. Het gaat uit van een wetgevende macht die wetten opstelt, een uitvoerende macht die het dagelijks bestuur van

12
02
Belangenorganisaties pleiten voor tender-vergoedingen

Belangenorganisaties pleiten voor tender-vergoedingen

“Ondernemers zouden een vergoeding moeten krijgen voor een deel van de kosten die zij maken in een aanbestedingsprocedure”, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. Zij krijgen steeds meer klachten vanuit branches en bedrijven over vergaande en onredelijke

09
02
Jan Telgen adviseert gemeenten over thuiszorg

Jan Telgen adviseert gemeenten over thuiszorg

Vorig jaar heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een besluit afgekondigd dat regelt dat gemeenten reële en eerlijke tarieven voor de thuiszorg moeten gaan hanteren.

09
02
Kashiwagi: Nederland past de Best Value Aanpak verkeerd toe

Kashiwagi: Nederland past de Best Value Aanpak verkeerd toe

Dean Kashiwagi, grondlegger van de Best Value Approach (BVA), stelt dat er in Nederland weeffouten zijn ontstaan, waardoor we BVA als inkoopmethode (Best Value Procurement, BVP) zijn gaan zien 3

09
02
Big Bang in het sociaal domein

Big Bang in het sociaal domein

Met een ‘Big Bang’ werd het sociaal domein op 1 januari 2015 overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Het doel hiervan is om zorg dicht bij de burger te organiseren zodat lokaal maatwerk wordt

08
02
Rechter zegt: Nakoming gesloten overeenkomst

Rechter zegt: Nakoming gesloten overeenkomst

Stichting Keender heeft in een niet openbare aanbestedingsprocedure twee partijen, waaronder [A], uitgenodigd om een inschrijving te doen aan de hand van een vraagspecificatie.

07
02
Openhouse-methode populair voor inkoop sociaal domein  

Openhouse-methode populair voor inkoop sociaal domein  

De verantwoordelijkheid van de inkoop van WMO-diensten en Jeugdhulp is op 1 januari 2015 verschoven naar gemeenten. Waar gemeenten aan het begin van de decentralisaties vooral onderhands gunden of de methode ‘bestuurlijk aanbesteden’ toepasten, verschuift

07
02
Grote rol rijksoverheid bij aanbesteden hoofdrailnet

Grote rol rijksoverheid bij aanbesteden hoofdrailnet

Als Rijksoverheid ervoor kiest om het hoofdrailnet op te knippen en openbaar aan te besteden, dan zal het rekening moeten houden dat het een grote regierol moet gaan uitvoeren.

07
02
NS schrijft niet in op MerwedeLingelijn

NS schrijft niet in op MerwedeLingelijn

NS zal het vervoer op de MerwedeLingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen niet gaan verzorgen. De spoorvervoerder heeft zich namelijk niet ingeschreven op de concessie. De concessie is uiteindelijk gegund aan Qbuzz.

05
02
Wat is de omvang van de motiveringsplicht?

Wat is de omvang van de motiveringsplicht?

Artikel 2.130 lid 1 van de Aanbestedingswet bepaalt dat de mededeling van de gunningsbeslissing  ‘relevante redenen’ moet bevatten. Blijkens artikel 2.130 lid 2 van de Aanbestedingswet wordt daaronder in ieder geval verstaan de ‘kenmerken en

Aantal zoekresultaten: 1563
Pagina: 1 van 79