Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
Aantal zoekresultaten: 1738
Pagina: 1 van 87
22
10
Moet nationaal Holocaust monument worden aanbesteed?

Moet nationaal Holocaust monument worden aanbesteed?

In Amsterdam is ophef ontstaan over de komst van een nationaal Holocaust monument. Het bouwwerk zal voor minstens 80% worden gefinancierd met gemeenschapsgeld. De Europese en Nederlandse richtlijnen stellen dat voor ontwerp en uitvoering van

19
10
BZK wil aanbesteden voor startups toegankelijker maken

BZK wil aanbesteden voor startups toegankelijker maken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het programma Startup in Residence (SiR) gelanceerd. Het hoopt zo aanbestedingsprocedures toegankelijker te maken voor startups. Zo kunnen de startups samen met het ministerie werken aan

18
10
Bouwsector vindt prijs belangrijker dan veiligheid

Bouwsector vindt prijs belangrijker dan veiligheid

Bij aanbestedingen is de bouw is de laagste prijs vaak leidend. Dat gaat vaak ten koste van het verbeteren van de veiligheid. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) naar

17
10
ACM onderzoekt prijsafspraken dakdekkers

ACM onderzoekt prijsafspraken dakdekkers

Dakdekkers hebben mogelijk voorafgaand aan publieke aanbestedingen prijsafspraken gemaakt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is naar aanleiding van tips vanuit zowel het bedrijfsleven als publieke instellingen een onderzoek begonnen naar deze praktijken. De toezichthouder

16
10
Nieuwe aanjager Beter Aanbesteden

Nieuwe aanjager Beter Aanbesteden

Karsten Klein wordt de nieuwe aanjager van het traject Beter Aanbesteden. Zo heeft staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. In dezelfde brief stuurt zij

16
10
Kan ontwikkelovereenkomst samenwerking stimuleren?

Kan ontwikkelovereenkomst samenwerking stimuleren?

“De overheid is een slechte opdrachtgever, deels omdat wij niet weten wat wij wel en niet goed doen.” Zo stelt Frederieke Roetering, die als contractmanager bij de gemeente Venlo de decentralisatie van het sociaal domein

15
10
PvdA wil einde aan misstanden bij gemeentelijke aanbestedingen

PvdA wil einde aan misstanden bij gemeentelijke aanbestedingen

De Europese fractie van de PvdA wil dat gemeenten bij aanbestedingen een standaardclausule opnemen die inschrijvers verplicht om de wettelijke loon- en arbeidsvoorwaarden na te leven. Inschrijvers die hier niet aan voldoen zouden van de

15
10
Moet aanbesteder prijs van winnende inschrijver kenbaar maken?

Moet aanbesteder prijs van winnende inschrijver kenbaar maken?

De aanbesteder moet in de mededeling van de gunningsbeslissing de ‘kenmerken en relatieve voordelen’ van de uitgekozen inschrijving vermelden (2.130 lid 2 Aw). Met andere woorden: hij moet de gunningsbeslissing motiveren. Betekent dit dat de

11
10
Taxibedrijven ontevreden over vervoersaanbestedingen

Taxibedrijven ontevreden over vervoersaanbestedingen

Taxibedrijven bedrijven vinden dat taxi-aanbestedingen vooral om prijs draaien, terwijl opdrachtgevers juist aangeven dat ze inzetten op zowel prijs als kwaliteit. Ook stellen de taxiondernemers dat kwaliteitscriteria te weinig gecontroleerd worden, en vrezen ze grote

10
10
MKB wint te weinig Europese aanbestedingen

MKB wint te weinig Europese aanbestedingen

Europarlementariërs roepen op tot maatregelen die de winstkansen van MKB-bedrijven bij Europese aanbestedingen vergroten. Aanleiding hiervoor is een rapport van het Europees Parlement waaruit blijkt dat het MKB ondervertegenwoordigd is bij het winnen van Europese

08
10
‘Kletsregio’ Midden-Ijssel transformeert zorginkoop naar kwaliteit

‘Kletsregio’ Midden-Ijssel transformeert zorginkoop naar kwaliteit

Hogere eisen stellen, aanbieders tussentijds toe laten treden en vooral heel veel samenwerken en gesprekken voeren met belanghebbenden. Zo heeft Zorgregio Midden-Ijssel/Oost-Veluwe (MijOv) de kwaliteit van haar zorg proberen te verbeteren. “Wij vinden het niet

05
10
Leiden worstelt met aanbesteding Stedelijk Gymnasium

Leiden worstelt met aanbesteding Stedelijk Gymnasium

De gemeente Leiden heeft het geld voor de uitbreiding van het Stedelijk Gymnasium goedgekeurd. Ook met de buurt is overeenstemming bereikt over de bouwplannen. Nu moet het project nog aanbesteed worden. En dat blijkt makkelijker

04
10
Gemeente Zevenaar wint KoopWijsPrijs 2018

Gemeente Zevenaar wint KoopWijsPrijs 2018

De aanbesteding van een circulair fietspad heeft Zevenaar dit jaar de KoopWijsPrijs opgeleverd. De gemeente kreeg de prijs, een initiatief van de Rijksoverheid in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, uitgereikt tijdens het MVI-Congres in

03
10
Sociaal domein kost gemeenten meer dan verwacht

Sociaal domein kost gemeenten meer dan verwacht

De gemeenten hebben in 2017 gezamenlijk 4,4% meer uitgegeven aan het sociaal domein dan begroot. Die budgetoverschrijdingen vingen ze vooral op door minder uit te geven op andere beleidsterreinen. Dit blijkt uit onderzoek van Divosa,

02
10
Aanbesteding nieuw windpark niet uitgesteld

Aanbesteding nieuw windpark niet uitgesteld

Er zal dit jaar ‘gewoon’ een groot windpark op de Noordzee worden aanbesteed. Er werd gevreesd dat dit niet zou gebeuren, aangezien minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes de manier van aanbesteden wil

01
10
Duurzaam aanbesteden holt achteruit

Duurzaam aanbesteden holt achteruit

Overheden spreken graag duurzame doelen uit, maar in de praktijk doen ze daar weinig mee. Onderzoek van het Aanbestedingsinstituut, in opdracht van ondernemersorganisatie Bouwend Nederland, toont zelfs aan dat er steeds minder duurzaam aanbesteed wordt. 3

27
09
Gebrek aan buschauffeurs te wijten aan aanbestedingsbeleid?

Gebrek aan buschauffeurs te wijten aan aanbestedingsbeleid?

Buschauffeurs klagen steeds vaker over slechte arbeidsomstandigheden. Dat leidt tot steeds meer schaarste op de arbeidsmarkt, waardoor de werkdruk weer verder toeneemt. Het aanbestedingsbeleid van de provincies is daar schuldig aan, zo stelt FNV-bestuurder Brigitta

26
09
Aanbesteding Carmelcollege schudt schoolboekenmarkt wakker

Aanbesteding Carmelcollege schudt schoolboekenmarkt wakker

Het Carmelcollege in Hengelo vindt loodzware rugtassen niet meer van deze tijd. Het heeft daarom een aanbesteding uitgeschreven waarin het haar uitgevers vraagt digitale leermethoden vraagt, met sober uitgewerkte werkboeken ter ondersteuning. Deze aanbesteding zou 4

25
09
Militairen moeten zelf kleding kopen

Militairen moeten zelf kleding kopen

Volgende maand doen Nederlandse militairen mee aan een NAVO-oefening in Noorwegen. Ze zullen dan zelf hun kleding moeten kopen. Het kledingbedrijf van de landmacht kon niet op tijd de inkoop regelen. Een woordvoerder kon aan

25
09
Het democratisch misverstand en de perfecte aanbesteding

Het democratisch misverstand en de perfecte aanbesteding

Het woord dat het meest gebezigd is tijdens de algemene beschouwingen is het woord ‘Dividendbelasting’. Oppositie-partijen betoogden in ferme taal dat die 2 miljard beter aan zorg, onderwijs of wat dan ook besteed kon worden.

Aantal zoekresultaten: 1738
Pagina: 1 van 87