Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
22
01
18
Samira Huibregtse
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Samira Huibregtse
Dossier: Wetgeving
Soort:

Nu al wetsvoorstel voor wijziging gewijzigde Aanbestedingswet 2012

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is in juli 2016 van start gegaan, maar staat nu alweer in de steigers. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft eind december 2017, samen met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een wetsvoorstel ingediend om onder andere delen van de Aanbestedingswet te wijzigen. Dat meldt Vhadvocaat.nl.

Het wetsvoorstel gaat vooral om het herstellen van wetstechnische gebreken en ontbrekingen. Ook worden andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan het licht gebracht. Uiteindelijk denkt Vhadvocaat.nl dat het (onbedoeld) ook een inhoudelijke wijziging met zich meebrengt.

Wetsvoorstel
Zo willen de Minister van Economische Zaken en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met het wetsvoorstel een nieuw onderdeel toevoegen aan de Aanbestedingswet. Met dit onderdeel mag een aanbesteder de facultatieve uitsluitingsgrond ‘valse verklaringen’ alleen gebruiken bij gedragingen die drie jaar voor het indienen van een verzoek tot deelneming of een inschrijving zijn gebeurd.

Wijziging
In juli 216 ging de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 in werking. Ook de wijziging van het Aanbestedingsbesluit, de vernieuwde Gids Proportionaliteit, het vernieuwde Aanbestedingsreglement Werken 2016 en de nieuwe Regeling tot wijziging van de regeling modellen eigen verklaring zijn toen vastgesteld. Daarnaast is sinds 2016 het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) verplicht, waardoor de modellen Eigen Verklaring is vervallen.

Samira Huibregtse
Door Samira Huibregtse
Samira Huibregtse is een jonge, enthousiaste journalist die met plezier op zoek gaat naar interessant nieuws in de wereld van inkopen en aanbesteden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.