Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Omtzigt wil opheldering over beveiligingslek en fraude Belastingdienst

Nadat Zembla in februari dit jaar een beveiligingslek en aanbestedingsfraude bij de Belastingdienst blootlegde, besloot staatssecretaris Wiebes een reeks onderzoeken in te zetten. Zo zou er onder andere een forensisch onderzoek naar de aanbesteding van de Broedkamer komen en een onderzoek naar de vraag of er gegevens buiten de organisatie gelekt kunnen zijn.

In een reeks Kamervragen herinnert Kamerlid Omtzigt (CDA) de staatssecretaris aan zijn belofte om een extern forensisch onderzoek in gang te zetten en half mei op te leveren. Ook heeft Omtzigt nog een aantal aanvullende vragen op het onderzoek naar informatiebeveiliging.

Onderzoek aanbesteding
Op vragen van Omtzigt over de onderzoekers, leveringstermijn en tussentijdse rapportages reageert Wiebes dat het onderzoek inmiddels in de afrondende fase zit. “Het onderzoek wordt uitgevoerd door advocatenkantoor NautaDutilh. In het contract is geen opleverdatum opgenomen, omdat vooraf moeilijk een schatting kon worden gemaakt van de omvang van de met de opdracht gemoeide werkzaamheden.” De staatssecretaris vervolgt dat hij geen tussentijdse rapportages heeft ontvangen, omdat dit niet past in het onafhankelijke en forensische karakter van het onderzoek. “Of het nodig is om aangifte te doen of andere acties te ondernemen kan daarom ook pas na afronding van het onderzoek worden bepaald.”

Beroerde informatiebeveiliging
Uit de vervolgvragen van Omtzigt blijkt dat hij verbouwereerd is over het feit dat in de Broedkamer belastinggegevens van alle Nederlanders beschikbaar waren, voor zowel Belastingdienstmedewerkers als ingehuurde medewerkers. Hierdoor konden meer dan 40 mensen binnen de Belastingdienst met een USB stick data downloaden en gegevens naar buiten mailen. Er is in de organisatie niets gedaan om dit oneigenlijke gebruik tegen te gaan, blijkt uit het onderzoek naar de informatiebeveiliging.

Wiebes reageert dat de beschikbaarheid van de belastinggegevens een gevolg waren van het karakter van het programma. Namelijk het in samenhang analyseren van de gegevens en daarmee de naleving van de belastingwetgeving monitoren. De USB-ontheffingen zijn inmiddels in de hele Belastingdienst ingetrokken en er geldt een streng beleid voor het verstrekken van nieuwe ontheffingen. Dat medewerkers gegevens naar buiten konden mailen vanuit de analyseomgeving was niet conform de beveiligingsvoorschriften van de Belastingdienst. Deze mogelijkheden zijn nu afgesloten. “Dat geen besluitvorming is aangetroffen over opvolging van signalen over risico’s voor oneigenlijk gebruik van gegevens past bij de indruk dat bij de Broedkamer sprake was van een werkwijze waarin het resultaat centraal stond. Dit ging ten koste van zorgvuldige omgang met gegevens.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres