Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

“Onderhandelen tijdens concretiseringsfase BVP uit den boze”

“Onderhandelen tijdens de concretiseringsfase van Best Value Procurement (BVP) is uit den boze”, stelt Wiebe Witteveen, eigenaar Best Value Group. “Aanbestedingsrechtelijk is het niet toegestaan om in deze laatste BVP-fase voor de gunning de prijs, planning of voorwaarden van de opdracht te bespreken.”

Witteveen reageert op aanbestedingsadvocaat Frederik van Nouhuys, die onlangs stelde dat ‘Best Value Procurement in strijd is met de wet’. Vooral de concretiseringsfase zou misbruikt worden om ‘illegaal te kunnen onderhandelen’. AanbestedingsCafe.nl legt deze uitspraken de komende weken bij verschillende experts voor om een duidelijk beeld te krijgen van de (on)rechtmatigheid van de methode BVP. Deze week: Wiebe Witteveen.

Wat is precies het doel van de concretiseringsfase?
“De concretiseringsfase is een verduidelijkingsfase. Het is de bedoeling dat de winnende aanbieder zijn aanbod verfijnt. Bij de inschrijving zijn er zes A4’tjes ingediend, namelijk de prestatie-onderbouwing, het risicodossier en een kansendossier. Er zijn vervolgens twee of drie interviews gehouden met sleutelfunctionarissen. De prijs is bekend en de planning staat in hoofdlijnen op papier. In de concretiseringsfase krijgt de voorkeursinschrijver de mogelijkheid om zijn aanbieding verder te verduidelijken. Als het goed is, wordt aan het einde van deze fase de gunningsbeslissing bekendgemaakt.”

Is de concretiseringsfase met één partij eigenlijk niet al de gunningsbeslissing?
“Nee. Het is wel een besluit waar de verliezende partijen bezwaar tegen kunnen maken. Bij de definitieve gunningsbeslissing kunnen partijen ook bezwaar maken. Over de werking van de concretiseringsfase zijn ook al verschillende korte gedingen aangespannen, waaronder de zaak tussen provincie Zuid-Holland en Honeywell. De provincie ging eerst met Honeywell de concretiseringsfase in, maar besloot uiteindelijk toch de opdracht te gunnen aan de nummer 2. De reden hiervoor was dat de aanbieding op een cruciaal punt afweek van de gestelde eisen. Honeywell betoogde vervolgens in de rechtbank dat zij een geldige aanbieding heeft gedaan. Honeywell stelde dat deze aanbieding immers in de voorgaande fases gecontroleerd. Omdat ze als voorkeurspartij zijn gekozen, en de concretiseringsfase in zijn gegaan, vindt Honeywell dat zij ook de opdracht gegund moeten krijgen. De rechter heeft de aanklager hierin ongelijk gegeven, omdat het tijdens de gehele aanbesteding mogelijk is om aanbiedingen van inschrijvers ongeldig te verklaren. Dat de provincie dit al eerder had kunnen doen, doet hier voor de rechter niet aan af.”

Waarom vindt de concretiseringsfase voor de gunning plaats?
“Je wilt er zeker van zijn dat je het contract gunt aan een partij die een goed en geldig plan heeft dat voldoet aan de gestelde eisen. Ook wil je toetsen of de opdrachtnemer het plan en hun beweringen uit de vorige fase waar kunnen maken. Daarnaast is de concretiseringsfase er ook ter bescherming van de inschrijver. De inschrijver krijgt in deze fase namelijk de gelegenheid om aan te geven welke elementen hij wel en niet heeft meegenomen in zijn aanbieding en scope. Hij mag zijn scope duidelijk afbakenen. Dat is belangrijk, omdat je dan tijdens de uitvoering minder discussies krijgt over meerwerk. Uiteraard moet wel voldaan zijn aan alle eisen.”

Je gaat met slechts één partij de concretiseringsfase in. Is dit niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel?
“Nee, want onderhandelen is niet meer toegestaan. Het gaat puur om het verduidelijken van de aanbieding. Het nadeel van meerdere partijen betrekken in de concretiseringsfase is dat de transactiekosten dan vele malen hoger liggen. De fase duurt namelijk acht weken en het is een intensieve periode. Het is niet proportioneel om dit met meerdere partijen te doorlopen.”

Er worden veel rechtszaken gevoerd over BVP. Is dit juridische risico het waard?
“Vergeleken met andere manieren van aanbesteden is het aantal rechtszaken bij BVP beperkt. Dat er een juridisch risico bestaat klopt, maar dat betekent niet dat je het niet op deze manier moet doen. Het betekent wel dat je veel aandacht moet besteden aan hoe je het traject opzet. Hierbij moet je goed in het vizier houden dat je je aan de regels houdt. Wees transparant in de voorfase van de aanbesteding en wees duidelijk over wat je verwacht tijdens de concretiseringsfase. En bovenal: ga niet onderhandelen over de aanbieding.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (2)

aanbestedingscafe gebruiker 5 december 2017 05:25 uur

Weer zo’n pseudo opmerking in het kader van Best Value waarbij er ten onrechte wordt aangegeven dat het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden. Lees het artikel nog eens Theo. Kom eens met feiten op basis van jurispredentie?!

Fredo Schotanus en Theo van der Linden 12 november 2017 21:21 uur

Tja, het is heel simpel: of de voorgenomen gunning met de daaraan gekoppelde stand-still-termijn zit voor de concretiseringsfase (dan hoef je niet meer te concretiseren want je hebt gewoon gegund) of de gunningsbeslissing zit na de concretiseringsfase en dan handel je in strijd met het gelijkheidsbeginsel omdat je met één inschrijver wel gaat 'concretiseren' en met de andere niet.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link