Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Ondernemers Putten buitenspel bij renovatie gemeentehuis

Meerdere Puttense ondernemers hebben zich op verkeerde wijze ingeschreven op de aanbesteding voor de renovatie van het gemeentehuis. Zij hebben bij het inschrijven niet de wettelijke voorschriften gevolgd die bij Europees aanbesteden horen. In plaats daarvan hebben ze zich laten leiden door hun eigen procedures, waardoor ze niet voldeden aan de vereiste selectiecriteria.

Volgens de Puttenaer is de renovatie van het gemeentehuis uiteindelijk gegund aan Van Norel uit Epe. Naar aanleiding van vragen van het CDA maakte het college duidelijk dat Puttense ondernemers zichzelf buitenspel hebben gezet. In haar antwoord stelt het college dat tijdens de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure uitgebreid is gesproken met het Puttense bedrijfsleven. Ook wordt benadrukt de selectieleidraad deelname van Puttense aannemers mogelijk maakte.

Informatie
Op basis van bovenstaande argumenten stelt het college niet te hebben kunnen inschatten dat lokale ondernemers niet zouden kunnen voldoen aan de criteria. Daarnaast maakt het college duidelijk geen nieuwe informatiebijeenkomst te willen organiseren over de regels rondom Europese aanbestedingen. Dat heeft het in het verleden immers al vaak gedaan. Zo werd er anderhalf jaar geleden een bijeenkomst gehouden over de aanbestedingswet; Deze werd slechts door een beperkt aantal Puttense ondernemers bezocht.

Afwijkmogelijkheden
Tot slot benadrukt het college dat er geen wettelijke mogelijkheden zijn om af te wijken van de Europese aanbestedingsvoorschriften. Wel laat het in haar beantwoording nog weten dat Van Norel voor diverse zaken Puttense onderaannemers heeft ingeschakeld. Ook zou er overlegd worden met een Puttense ondernemer over de schilderwerk van het gemeentehuis.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres