Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Onderzoek innovatiegericht inkopen EU

De Europese Commissie doet in 2018 onderzoek naar innovatiegericht inkopen in Europa. Het doel is om kwantitatieve gegevens te verzamelen over de omvang daarvan. De gegevens worden daarnaast gebruikt om een helder beeld te vormen over de verdeling van innovatiegericht inkopen per sector in de Europese lidstaten. Dat meldt PIANOo.

Aan alle Europese aanbestedende diensten wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan dit onderzoek. Zo vraagt Price Waterhouse Coopers (PWC) bijvoorbeeld een meerkeuzevraag aan een aanbestedende dienst nadat deze een aankondiging van een opdracht heeft gepubliceerd op Tenders Electronic Daily (TED ). Daarnaast wordt de aanbestedende dienst verzocht de aanbestedingsdocumenten, inclusief de specificatie van de desbetreffende opdracht aan te leveren.

Informatie verzamelen
Deze informatie moet worden verzameld, zodat het onderzoek een goed weergeeft wat het aantal innovatiegerichte aanbestedingen is. De kwaliteit van het onderzoek wordt daarom ook bepaald door het aantal bijdragen. De inzichten uit dit onderzoek hebben veel waarde voor de Nederlandse praktijk en PIANOo. PIANOo zal de onderzoeksresultaten bijvoorbeeld gebruiken in de prioritering van haar werkzaamheden. De resultaten worden ook gepubliceerd.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres