Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
27
10
16
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Wetgeving
Soort:

Onderzoek naar de ordening op het spoor van start

Onderzoek naar de ordening op het spoor van start

Sharon Dijksma, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, heeft een onderzoek aangekondigd naar de marktwerking op het spoor en de vraag hoe deze er in de toekomst uit moet zien. Het onderzoek is een gevolg van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra uit oktober 2015. Hierin deed de Commissie de aanbeveling om de mogelijkheden in kaart te brengen tot invulling van de vervoersconcessie op het hoofdrailnet na 2024.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer, naar aanleiding van het Limburgdebacle, een tweetal moties aangenomen, waarin de positionering van NS en zijn activiteiten aan de orde komt. In de motie van Kamerleden De Boer en Van Veldhoven wordt de regering verzocht de toekomstbestendigheid van de huidige vervlechting van NS-activiteiten te onderzoeken. In de motie van Kamerleden Dik-Faber en Hoogland wordt de regering verzocht de voor- en nadelen van de huidige positionering van NS en mogelijke optimalisaties en alternatieven in kaart te brengen.

Vier scenario’s
Het onderzoek betreft hoofdzakelijk het uitwerken van vier scenario’s voor de ordening op het spoor op de langere termijn. Hierbij dienen ook de moties te worden betrokken. In de scenario’s wordt gevarieerd met de mate van marktwerking en de omvang van het hoofdrailnet, waarbij de HSL-zuid al dan niet onderdeel van het hoofdrailnet uitmaakt. Op basis van de uitwerkingen moeten conclusies worden getrokken over de meest effectieve borging van het publieke belang van goed en betaalbaar spoorvervoer en de mate van marktwerking.

NS en ProRail
Een ander onderdeel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de effecten van de positionering van NS en ProRail, mochten zij onder één paraplu verder gaan. Inzichtelijk moet worden in hoeverre het samenvoegen van NS en ProRail mogelijk is volgens de Europese wet- en regelgeving en het vierde spoorwegpakket.

Onderzoeksleiders
Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te borgen, wordt het geleid door twee onafhankelijke onderzoeksleiders Hans van der Vlist en Peter van den Berg. Zij bepalen zowel de inhoud als het proces van het onderzoek. De onderzoeksleiders hebben de verantwoordelijkheid om uiterlijk in maart 2017 met een rapport te komen.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.