Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Onderzoek: outsourcing markt is verzadigd

Baarn. 1 november 2005 – Het outsourcen van specifieke bedrijfsactiviteiten is gemeengoed geworden. Drie op de vier organisaties heeft taken uitbesteed. Van de organisaties die niet aan outsourcing doen. is de overgrote meerderheid (90%) dat ook niet van plan. Daarmee kan geconcludeerd worden dat het fenomeen outsourcing volwassen is geworden. Dat blijkt uit de oktober-editie van de INSINC Procurement Survey onder de top500 van het Nederlandse bedrijfsleven.

“Nieuwe ‘gebruikers’ van enige omvang zijn niet te verwachten. De groei van de markt moet derhalve komen van bedrijven die meer gaan uitbesteden dan ze momenteel doen.” zegt Geert de Ruijter. partner bij het inkoopaviesbureau. “Dat vraagt een omslag in de marktbenadering van de outsourcing bedrijven. First time users hebben een andere aanpak nodig dan meer ervaren opdrachtgevers. Wij zien dat bedrijven bewuster omgaan met outsourcing en meer doordacht keuzes maken. Bedrijven halen in toenemende mate activiteiten weer terug in eigen huis. Bijvoorbeeld ICT is vaak van strategisch belang geworden. Bedrijven kiezen er dan voor dit weer zelf te doen. Hetzelfde geldt voor klantcontacten. Ook kan de schaal een rol spelen. Als je zelf maar omvangrijk genoeg bent. kun je niet meer profiteren van de schaalgrootte bij een outsourcing partner.”De uitkomsten uit INSINC’s onderzoek zijn in lijn met recent onderzoek van IDC. Dit onderzoek beperkt zich weliswaar tot de IT-diensten markt. maar de uitkomsten mogen met enig voorbehoud worden geprojecteerd op de totale outsourcing markt. IDC verwacht dat de bestedingen in de Nederlandse IT-dienstenmarkt dit jaar met 1.7% toenemen tot 13.1 miljard euro. De stijging komt voornamelijk voor rekening van externe IT-diensten. Dit segment zal met 3.2% groeien tot 6.7 miljard euro. Bron: IDC studie ‘Dutch IT Services Spending by Vertical Market. 2004-2009’.

Geen kernactiviteiten
Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts een zeer kleine minderheid (10%) van de responderende bedrijven kernactiviteiten buiten de deur heeft gedaan. Kijkend naar de motieven voor uitbesteding. dan houden kostenbesparingen (42%) en keuze voor de kwaliteit van specialisten (46%) elkaar ongeveer in evenwicht. Het derde motief dat uit het onderzoek naar voren kwam. is het gebrek aan interne capaciteit om de uitbestede taken zelf te doen (10%). “Tot een paar jaar geleden was het kostenmotief doorslaggevend. Tegenwoordig kijken bedrijven veel meer naar de impact van de uit te besteden activiteiten op de bedrijfsvoering. Als ze concurrentievoordeel bereiken door activiteiten zelf te blijven doen. dan kiezen ze daarvoor. Met catering. schoonmaken en beveiliging behalen de meeste organisaties geen concurrentievoordeel. Dat zijn dus typisch van die zaken die als eerste worden uitbesteed. Overigens speelt de omvang van de organisatie ook een rol in de beslissing. Kleinere en middelgrote organisaties hebben meer baat bij uitbesteding van dergelijke activiteiten omdat ze dan goedkoper uit zijn en te klein zijn om het zelf te doen.”

Outsourcing Inkoop
Het merendeel van de organisaties (73%) heeft bij de selectie van een outsourcing partner gebruik gemaakt van extern advies. Een op de vier doet het zelf. De afdeling Inkoop speelt bij twee op de drie bedrijven (63%) die aan outsourcing doen een beslissende rol bij de keuze van de outsourcing partner. In de overige gevallen is de rol van Inkoop meer adviserend geweest. Outsourcing trajecten worden meestal geëntameerd door degenen die binnen de organisatie verantwoordelijk zijn voor de betreffende activiteiten. Inkoop speelt dan meer een ondersteunende rol.

“We zien dat de rol van Inkoop gaande het selectieproces verandert. van ondersteunend in het begin. naar beslissend aan het einde. als er echt zaken gedaan gaan worden.” zegt De Ruijter. “Een interessante ontwikkeling is overigens dat we steeds meer bedrijven hun inkoopactiviteiten uitbesteden. Het begint meestal met de uitbesteding van de inkoop van niet-strategische goederen. Maar af en toe wordt ook de inkoop van primaire goederen uitbesteed. bijvoorbeeld door de outsourcing partner marktplaatsen te laten opzetten en runnen.”

Aan het onderzoek van INSINC hebben de hoofdverantwoordelijken voor Inkoop (Hoofd Inkoop. Inkoopmanager. Purchasing manager. Chief Purchasing Officer) uit ongeveer 110 organisaties meegedaan. Het ging om organisaties met meer dan 500 medewerkers. Ongeveer 90% van de respondenten heeft de vragen over outsourcing beantwoord. meestal de grotere organisaties. De uitkomsten zijn daarmee nadrukkelijk indicatief voor de situatie op de markt.

Bron: Persbericht INSINC

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link