Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Onderzoek TNO naar social return in aanbestedingen

Social return, hoe moet dat nu eigenlijk? Sinds enkele jaren zijn met name overheden ermee bezig.[slide] Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil nu de opgedane ervaringen en geboekte resultaten in beeld krijgen.

Uit een inventarisatie van TNO naar hoe gemeenten in Nederland omgaan met social return en hun ervaringen in de praktijk, blijkt dat dit onderdeel van aanbesteden sterk in ontwikkeling is. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom behoefte aan het verzamelen van kennis. Het heeft TNO gevraagd in kaart te brengen hoe gemeenten op dit moment omgaan met social return. Specifiek gaat het om de frequentie waarin social return wordt toegepast, voor welke doelgroepen en welke resultaten gemeentelijke aanbesteders boeken. 

Duurzame samenwerking met leveranciers
Sinds enkele jaren passen niet alleen gemeenten, maar ook andere overheden, publieke en private organisaties social return toe. Naast doel- en rechtmatige inkoop moet de opname van dit aspect in aanbesteden ook sociale winst opleveren, bijvoorbeeld het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van kansarme groepen. Zo kan aan leveranciers gevraagd worden leerwerkplekken te bieden en een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van deze groepen. Tevens wil men inzetten op een duurzame samenwerking met de markt.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres