Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Ook corruptie-affaire bij inkoop Defensie

Bij Defensie zijn twee hoge officieren en twee burgerambtenaren geschorst, omdat ze verdacht worden van corruptie bij inkoop van operationele voertuigen. [slide] Dit wordt bevestigd door advocaat Michael Ruperti, die de vier medewerkers bijstaat. Hoewel de officieren in september al ondervraagd werden en de schorsing op 3 oktober al plaatsvond, brengt Defensie het nu pas naar buiten.

Integriteit overheid onder druk
Dinsdag werden vijf inkopers van de politie al buiten spel gezet door korpschef Gerard Bouman, waaronder de directeur Facility Management. Ook in deze zaak ging het om een aanbesteding van operationele voertuigen.

De voorwaarden bij de aanbesteding waren zo opgesteld dat de keuze voor de leverancier uiteindelijk wel moest vallen op Volkswagenimporteur PON uit Amersfoort. Dit geldt voor zowel de politie als voor Defensie. Voor het ministerie van Defensie ging het om de inkoop van ruim 1600 operationele voertuigen. Ruperti geeft aan dat dit aantal klopt.

Zaak loopt al sinds 2012
In lijn met het lopende onderzoek van het Openbaar Ministerie, zegt Defensie niets over de zaak. Wel wijst het ministerie erop dat de Tweede kamer in 2012 al is geïnformeerd over een lopend onderzoek van externen naar het wervingsproces van de dienstvoertuigen en de gedragingen van de ambtenaren. Naar aanleiding van dit dossier en de ondervraging zijn de vier medewerkers geschorst.

Van geen kwaad bewust
De vier topmedewerkers van Defensie geven aan het niet eens te zijn met de gang van zaken en zullen zich op alle mogelijke manieren verweren. Ruperti voegt daaraan toe dat zijn cliënten zich van geen kwaad bewust zijn en dat ze altijd volgens de regels hebben gehandeld.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres