Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Opdrachtgevers en aannemers moeten in gesprek

“Eigenlijk zouden we moeten stoppen met e-mailen. Een goede samenwerking is slechts mogelijk wanneer we elkaar goed leren kennen en bij elkaar op bezoek gaan”. Zo stelt René Fronik, algemeen directeur van Fronik Infra, bij de opening van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2018 van CROW. Daarmee werd de toon gezet voor een congres waarin het gebrek aan goede communicatie tussen opdrachtgevers en aannemers centraal staat.

Dat wantrouwen is aan beide partijen te wijten, stelt onder meer Jan-Paul Boutkan, Hoofd Stadsingenieurs bij de gemeente Enschede. Aan de ene kant gunnen aanbesteders te vaak op basis van laagste prijs, zonder daarbij te proberen om van toegevoegde waarde te zijn voor de aannemers. Tegelijkertijd worden aannemers ‘brutaler’ nu de economie aantrekt. Ze kunnen het zich veroorloven om kieskeurig te zijn en opdrachten links te laten wanneer ze zich er niet goed bij voelen.

Beter opdrachtgeverschap

Volgens Boutkan moeten aannemers beter opdrachtgeverschap eisen. Dat betekent volgens hem dat aanbesteders open, eerlijk en transparant richting de aannemers zijn, en bereid zijn om constructief het gesprek aan te gaan. Hij noemt als voorbeeld een aannemer die worstelde met een aanbesteding van de gemeente Enschede, en deze twijfels een uur voor de sluiting van de inschrijvingsperiode aan Boutkan bekendmaakte. Daarop liet de ambtenaar hem weten dat hij deze aanbesteding het beste aan zich voorbij kan laten gaan; de gemeente zal immers binnenkort een nieuwe tender uitschrijven over een zaak die beter bij het bedrijf past. Zo ontstond volgens Boutkan een betere relatie tussen opdrachtgever en aannemer waar beide partijen in de toekomst profijt van zullen hebben.

Waarde

Een goede aanbestedingsprocedure is belangrijk, maar Boutkan benadrukt dat overheidsaanbesteders dit niet als hun hoofddoel moeten zien. Zij moeten er bovenal voor zorgen dat de procedure leidt tot producten of diensten waar de burgers gelukkig mee zullen zijn. Dat is volgens Boutkan slechts mogelijk wanneer de overheid en het bedrijfsleven serieus met elkaar samenwerken, en wanneer aanbestedingen minder op prijs en meer op waarde worden gegund.

Klimaatdoelen

Ook op Rijksniveau kan de communicatie beter. Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer gekeken wordt naar de klimaatdoelen die het Kabinet Rutte-3 heeft gesteld. De bedoeling is dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen 49% is afgenomen ten opzichte van 1990. Deze doelstelling is volgens Jeroen Gijzen, QHSE-S manager bij De Vries & van de Wiel, echter geformuleerd met amper input vanuit het Nederlands bedrijfsleven.

Aanpassingen

Gijzen meent dat de duurzaamheidsdoelstellingen van het kabinet Nederlandse (aannemers)bedrijven nu voor het blok zetten. Zij zullen nu binnen korte tijd grote aanpassingen moeten doorvoeren in hun organisatie zonder dat ze zich daar goed op hebben kunnen voorbereiden. En dan nog is het nog maar de vraag of de doelstellingen gehaald zullen worden. Gijzen stelt daarom dat duurzaam opdrachtgeverschap (en duurzaam opdrachtnemerschap) slechts mogelijk is wanneer alle partijen met elkaar aan tafel zitten en gezamenlijk concrete doelen formuleren.

Gemiste kans

Goede samenwerking tussen opdrachtgevers en -nemers is volgens Meinke Schouten, coördinator GWW duurzaamheid bij de Unie van Waterschappen, het meest effectief wanneer ambities helder zijn, maar nog niet in beton zijn gegoten. Daar voegt zij nog aan toe dat het Nederlandse bedrijfsleven veel kennis heeft van duurzaamheid, en dat uit meerdere onderzoeken naar voren komt dat Nederlandse ondernemers bereid zijn om duurzaam te opereren, zelfs wanneer daar niet expliciet om wordt gevraagd. Het Rijk lijkt dan ook een gouden kans te hebben gemist door zo eenzijdig haar duurzaamheidsdoelen te formuleren.   

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (1)

aanbestedingscafe gebruiker 9 juni 2018 09:57 uur

Deze passage is het leukst: "Daarop liet de ambtenaar hem weten dat hij deze aanbesteding het beste aan zich voorbij kan laten gaan; de gemeente zal immers binnenkort een nieuwe tender uitschrijven over een zaak die beter bij het bedrijf past." Erg eerlijk ook ten opzichte van de concurrent die wel energie in deze aanbesteding stopt. Ridicuul om dit als voorbeeld van goed opdrachtgeverschap te geven.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres