Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

‘Opdrachtgevers gunnen bijna nooit op afgesproken datum’

‘Opdrachtgevers gunnen bijna nooit op de afgesproken datum en zijn consequent te laat met het bekendmaken van de winnaar. Als wij een minuut te laat indienen bij TenderNed is de inschrijving ongeldig, terwijl voor overheden geen enkele sanctie geldt’, stelt Niels Kamphuis, directeur van Van den Biggelaar Grond- en Waterbouw, tegen Cobouw.

Kamphuis heeft het gevoel dat aanbestedende diensten niet doorhebben dat marktpartijen met smart wachten op zo’n uitslag. ‘Naast de menselijke kant, wegen ook bedrijfseconomische aspecten mee. Als we meedingen voor een BVP-aanbesteding kun je de sleutelfiguren niet inzetten voor een ander project. Dan is het lastig om aan het lijntje te worden gehouden.’

Appels en peren
PIANOo reageert op het artikel en stelt dat het vergelijken van de inschrijftermijn met de beoordelingstermijn appels met peren vergelijken is. ‘Aan de eerste termijn dient strikt te worden gehouden in verband met het gelijkheids- en transparantiebeginsel. Bij de beoordelingstermijn speelt dit niet. Er kunnen soms zeer goede redenen zijn om de beoordelingstermijn te verlengen. Denk aan abnormaal lage inschrijvingen of verrassende aanbestedingen die het beoordelingsproces complexer maken. Ook een nader onderzoek naar geschiktheid van een specifieke onderneming en het laten herstellen van kenbare omissies door een inschrijver kunnen de beoordeling vertragen.’

Relatie met de markt
‘Dit doet er niet aan af dat het verlengen van de beoordelingstermijn regelmatig als zeer storend wordt ervaren door inschrijvers’, ziet ook PIANOo. ‘Het vooraf inschatten van een haalbare beoordelingstermijn en duidelijk communiceren is dus belangrijk voor de relatie met de markt. Als de inkoper de beoordelingstermijn toch moet verlengen, breng inschrijvers dan tijdig op de hoogte, inclusief de redenen voor vertraging. Communiceer zo snel mogelijk de nieuwe termijn. Besef ook dat door de verlenging van de beoordelingstermijn de gestanddoeningstermijn van de offerte kan worden overschreden. Inschrijvers kunnen zich dan, met recht, terugtrekken uit de aanbesteding.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres