Magnifying glass Close

Opensource behoeft geen toelichting in aanbesteding

Het gebruik van opensourcesoftware door de overheid is geen must, volgens minister Blok. De keuze voor closed source software behoeft daarom ook geen extra toelichting bij aanbestedingen. “Opensourcesoftware is niet altijd de beste oplossing. Weliswaar zijn aan het gebruik van opensourcesoftware geen licentiekosten verbonden, maar implementatie en beheer brengen wel kosten met zich mee en bij aanpassing is opnieuw afhankelijkheid van een leverancier aan de orde.”

Minister Blok reageert op de motie van de leden Oosenbrug en Gesthuizen. In deze motie, over het gebruik van open standaarden en toepassing van opensourcesoftware, verzoeken zij om de strategieën te onderzoeken, waardoor de overheid minder afhankelijk kan worden van ICT-aanbieders.

Kostenverschil gering
“Ik heb gemeenten gevraagd naar hun ICT-beleid en ervaringen met het gebruik van opensourcesoftware. Uit gesprekken met deze gemeenten blijkt dat de totale kosten voor het gebruik van opensourcesoftware vaak niet verschillen met die van closedsource. De oorzaak hiervoor ligt bij het beheer, aanpassingen en actualisatie van de software. Licentiekosten vormen slechts een klein deel van de totaalkosten voor de software”, constateert Blok.

Risico
Blok geeft aan dat opensourcesoftware een risico kan vormen op het moment dat de software fouten bevat en de kennis om die op te lossen ontbreekt. “De gemeenten die zijn bevraagd, hebben ervoor gekozen om niet langer te focussen op opensourcesoftware, maar de afweging te maken welke software het beste past bij de dienstverlening die geleverd moet worden”, stelt de minister.

Afhankelijkheid onontkoombaar
Naar aanleiding van de motie heeft Blok wel onderzoek laten doen naar mogelijke exitstrategieën en maatregelen om ervoor te zorgen dat het Rijk minder afhankelijk wordt van ICT-aanbieders. Uit het onderzoek komt naar voren dat een zekere mate van afhankelijkheid van leveranciers onontkoombaar is. “Het Rijk is immers geen ICT-leverancier en besteedt de ontwikkeling van ICT-producten dus veelal uit aan de markt. Ontwikkeling en aanpassing in eigen beheer is bovendien vaak duurder dan het inschakelen van een marktpartij. Daarnaast zijn de mogelijkheden om de afhankelijkheidsrelatie met de leverancier te doorbreken beperkt. Het beëindigen van de relatie met de leverancier blijkt vaak niet rendabel. Wisseling van leverancier kan namelijk leiden tot verlies aan functionaliteit, uitval, hoge kosten en nieuwe afhankelijkheid”

Aanbevelingen
Ondanks bovenstaande constatering heeft het onderzoek volgens Blok wel geresulteerd in aanbevelingen, die vertaald worden in beleid en uitvoering om afhankelijkheid van leveranciers te verminderen. “De aanbevelingen sluiten aan bij de maatregelen uit de kabinetsreactie in het kader van professionalisering, inkoop en contractmanagement”, aldus Blok.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres