Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Overgang PIANOo naar RVO definitief

De overgang van kennisinstituut PIANOo naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is definitief. Per 1 januari 2017 wordt PIANOo hier ondergebracht. Tot nu toe functioneerde PIANOo steeds op basis van tijdelijke instellingsbesluiten. Die tijdelijkheid is er nu vanaf.

Minister Kamp maakte zijn intentie in een Kamerbrief over ‘beter aanbesteden’ al bekend. De werkzaamheden van RVO.nl als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van economische zaken passen volgens de minister goed bij de taken van PIANOo.

Wouter Stolwijk stapt op
Als gevolg van de overgang stopt Wouter Stolwijk na tien jaar als directeur van PIANOo. Het is nog niet bekend welke vervolgstap Stolwijk gaat maken, maar na een lange tijd als directeur van PIANOo vindt hij het tijd om het stokje over te dragen.

Beter aanbesteden
De samenvoeging van PIANOo en RVO wordt in één adem genoemd met het traject ‘beter aanbesteden’. Uit de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 kwam naar voren dat de problemen rond aanbestedingen niet zitten in de wet, maar in de toepassing van de aanbestedingsregels. De minister wil om deze reden inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van aanbestedingen in de praktijk. Daartoe is Matthijs Huizing als aanjager benoemd. Hij wil een werkwijze starten waarbij aanbestedende diensten en ondernemers onder leiding van een aanjager de dialoog aangaan. Dit heeft als doel om de komende jaren samen concrete acties uit te voeren om te zorgen voor een verdere verbetering van de aanbestedingspraktijk.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres