Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Overheid draagt ook zelf steentje bij aan een betere wereld

Onlangs is het Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen 2016-2020 door een groot aantal overheidsinstellingen ondertekend. In plechtige volzinnen wordt de basis gelegd voor de eisen en wensen die de komende jaren in aanbestedingen terug gaan komen. Als je het manifest leest dan lijkt het of de verantwoordelijkheid voor een nieuwe, schonere, betere wereld volledig bij leveranciers, dienstverleners en aannemers komt te liggen.

Schijn bedriegt echter. In het manifest staat nadrukkelijk dat de overheid een voorbeeldrol moet vervullen: “Overheden hebben een voorbeeldrol met betrekking tot het behalen van de beleidsdoelen op het gebied van MVI zoals genoemd in algemene overweging 4 en moeten dus in ieder geval zelf zorg dragen voor het zodanig uitvoeren van hun publieke taken en bedrijfsvoering, meer specifiek het inkoopproces, dat het optimaal bijdraagt aan het realiseren van die doelen.”

Het gaat dus niet alleen om het inkopen, maar de overheid gaat zelf ook kijken wat men kan doen. Vaak stelt dit in de praktijk niet veel voor, maar ik heb de hand weten te leggen op een nog geheime circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken waaruit blijkt dat de ambtenaren ook zelf hun steentje gaan bijdragen aan een betere wereld.

Er waren in Nederland in 2016 ca. 1 miljoen ambtenaren (bron: ministerie van Binnenlandse Zaken). Dit is natuurlijk een ongelofelijk aantal en eigenlijk spreekt het vanzelf dat dit potentieel benut gaat worden. De circulaire geeft aan hoe men dit wil doen.

Een paar zaken haal ik eruit. De circulaire stelt onomwonden dat ambtenaren niet meer met een auto naar hun werk mogen komen. Tijdens het uitvoeren van hun werk zal het uiteraard soms wel noodzakelijk zijn om auto te rijden (ambulance, politie, brandweer, afvalinzameling etc) maar het woon/werkverkeer moet of met het openbaar vervoer of met de fiets. Ook thuiswerken gaat nog meer dan nu gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Hiermee lossen we in één klap het file-probleem op! Het lijkt een strenge maatregel maar de circulaire zegt heel duidelijk en terecht dat niemand je verplicht om voor de overheid te werken.

Ook op het gebied van voeding is er een belangrijke ontwikkeling te verwachten. Ieder weldenkend mens weet dat het consumeren van vlees niet alleen geleid heeft tot excessen zoals de bio-industrie, maar ook zeer slecht is voor het milieu. Wellicht onder druk van de alsmaar groeiende Partij voor de dieren, maakt de circulaire korte metten met het eten van vlees en vis door ambtenaren. In eerste instantie denk je dan aan het verbieden van vlees in bedrijfsrestaurants e.d. maar de circulaire gaat veel verder: iemand die voor de overheid wil werken moet afzien van het consumeren van vlees en vis. Het lijkt een pittige maatregel maar het is er wel één die echt uitmaakt. Een miljoen minder vleeseters heeft geweldig positieve gevolgen voor het milieu. In de circulaire staat ook beschreven hoe e.e.a. gecontroleerd gaat worden. Met steekproeven wordt bij ambtenaren bloed afgenomen om vast te stellen of er vlees of vis gegeten is. Het schijnt dat je een week na consumptie nog kunt vaststellen of iemand vlees gegeten heeft. Blijkt men toch vlees gegeten te hebben dan leidt dat tot een waarschuwing en bij een tweede vergrijp tot onmiddellijk ontslag (een soort dopingcontrole). Het RIVM wordt verantwoordelijk voor de controles.

Het derde punt dat opvalt in de circulaire is dat er strenge eisen gesteld gaan worden aan de kleding van ambtenaren. We zijn het er allemaal over eens dat kinderarbeid en uitbuiting van zwakkere groepen bij de productie van schoenen en kleding een schande is. In de circulaire wordt keihard gesteld dat het ambtenaren verboden wordt om ‘verdachte’ kleding of schoeisel te dragen. Er komt een zwarte lijst van de betrokken winkels en merken, die wordt gepubliceerd op de website van Pianoo, en het wordt ambtenaren verboden om daar nog langer te shoppen. Ook hierbij geldt dat er steekproefsgewijs aan de hand van de labeltjes in de kleding gecontroleerd wordt of ambtenaren zich aan de regels houden.

Wat ik sterk vind aan deze circulaire is dat de overheid ook zelf mee wil werken aan een betere wereld. Het is gemakkelijk om een manifest maatschappelijk verantwoord inkopen op te stellen en het bedrijfsleven op te zadelen met allerlei pittige eisen en wensen. Het is geweldig dat de overheid nu zelf ook zijn steentje wil bijdragen. In de overwegingen van de circulaire wordt ook nog eens duidelijk gemaakt dat er van ambtenaren feitelijk alleen maar gevraagd wordt om algemeen gedragen doelstellingen van het beleid te ondersteunen. Het blijft een vrije keuze. Wil je wel met auto naar je werk, wel vlees eten en wel kleding dragen die door kinderen gemaakt is, prima, maar dan moet je bij het bedrijfsleven gaan werken.

We zijn op de goede weg. Deze circulaire van Binnenlandse Zaken geeft aan dat de overheid bereid is om zelf het goede voorbeeld te geven. Hulde!

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres