Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Overheid verspilt miljarden met ICT-projecten

De Nederlandse overheid gooit jaarlijks tussen de 1 en 5 miljard euro over de balk door ICT-mislukkingen. De parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van Ton Elias (VVD) deed onderzoek naar ICT-projecten. Zij presenteerden woensdagochtend de conclusie dat de overheid chaotisch en ondoorzichtig omgaat met ICT. Het Rijk zou hierdoor miljarden euro’s verspillen.

Departementen zetten vaak onmogelijke ICT-opdrachten uit, die bedrijven regelmatig toch uitvoeren in de wetenschap dat later meerwerk volgt. De commissie spreekt in dat verband van perverse prikkels bij de aanbestedingen.  Ambtenaren spreken de politieke leiding te weinig tegen wanneer het parlement wordt toegezegd dat ook onmogelijke eisen zullen worden ingewilligd, of informatie in die richting bereikt de politieke top niet. De departementen vragen vervolgens in aanbestedingen om, wat tijdens de hoorzittingen genoemd werd, “een auto zonder stuur.” Zij vragen iets dat niet kán werken.

De 1 tot 5 miljard euro aan verspilling is een veilige schatting volgens de parlementaire onderzoekscommissie. Het eindrapport spreekt over “een onaanvaardbaar hoog bedrag.”

De Kamercommissie zegt verder dat er “een ongebreideld ICT-enthousiasme” heerst, maar dat de Kamer geregeld om beleid vraagt zonder het belang van ICT voor de uitvoering te beseffen. Ook zouden bewindspersonen vaak toezeggingen doen die niet op haalbaarheid zijn getoetst. “Het Rijk heeft zijn ICT-projecten vaak niet in de hand voor wat betreft de kosten, de tijd of zelfs het eindresultaat.” Volgens Elias zijn taken en verantwoordelijkheden daarmee versnipperd en onduidelijk. De commissie zegt dat niemand precies weet hoeveel de overheden aan ICT uitgeven en dat daardoor ook onduidelijk is hoeveel geld er exact gemoeid is met mislukkingen.

Elias beveelt de oprichting aan van “het BIT”, het Bureau ICT-toetsing. Alle ICT-projecten van de rijksoverheid van boven de 5 miljoen euro moet “het BIT” toetsen aan de hand van een aantal “boerenverstandsregels.” Die regels moeten tot bezinning bij de overheid leiden. Volgens de commissie moet het BIT de voortgang van de projecten ook blijven volgen. Het moet normaler worden dat projecten worden stopgezet. 

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres