Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Percentage openbare aanbestedingen daalt

Het aantal openbare bouwopdrachten daalt op spectaculaire wijze. Tussen 2010 en 2014 is het aantal gedaald van 2510 naar 980. Voor dit jaar lijkt die trend zich te stabiliseren, want de teller staat inmiddels op 546. Tegelijk met de daling van het aantal openbare aanbestedingen, wint de niet-openbare procedure met selectie snel aan populariteit. In 2010 werd deze aanbestedingsvorm bij 16 procent van de opdrachten gebruikt, in 2014 is dat percentage gestegen naar 36%. Dat blijkt uit een analyse van Aanbestedingsinstituut.

Tijdens de crisis was het geen uitzondering dat vijftig partijen zich inschreven op een opdracht, als deze openbaar werd gemaakt. Met een selectie is het gebruikelijk het aantal tot vijf te beperken. Deze selectiecriteria leiden regelmatig tot een rechtszaak. Daarom stappen steeds meer aanbestedende diensten over op loten. Het percentage lotingen is tussen 2010 en 2014 gestegen van 17 naar 27 procent.

Massaal onderhands aanbesteden
Het instituut signaleert verder dat kleine opdrachten massaal onderhands worden aanbesteed. “Het grote voordeel is dat de opdrachtgever een afgewogen keuze kan maken van de partijen die zij uitnodigt”, vertelt Jos van Alphen van het Aanbestedingsinstituut aan Cobouw. “Hierdoor verschuift de gemiddelde opdrachtwaarde en moeilijkheidsgraad van de openbaar aangekondigde werken. En bij 90 procent van die openbare opdrachten wordt gebruik gemaakt van kwaliteitscriteria in combinatie met de economisch meest voordelige inschrijving (emvi). Positief bijeffect is dat het totaal van de gemaakte tenderkosten daalt.”

Laagste prijs wint populariteit
De laagste prijs lijkt voor simpele opdrachten weer aan populariteit te winnen. Het percentage weging op kwaliteitsaspecten is teruggelopen van 70 procent in 2010 tot 2012 naar 55 procent in 2013 tot 2015. “Een aantal aanbesteders heeft ook de recente uitspraak van de commissie van Aanbestedingsexperts in het achterhoofd geknoopt. Die oordeelde recent dat selectiecriteria bij kleine opdrachten snel doorschieten naar disproportionele eisen”, licht Van Alphen toe.

Mkb stimuleren zonder criteria
Van Alphen wijst gemeenten zelf vaak ook op het voordeel dat het grootbedrijf heeft ten opzichte van het mkb bij het stellen van selectiecriteria waarin punten te verdienen zijn met referentieprojecten. “Grote bouwers hebben een extra netwerk van zusterbedrijven en kunnen sneller aan relevante opdrachten komen. De boodschap dat alle lokale partijen in de voorselectie zijn afgevallen, valt meestal niet lekker bij de gemeenteraad. Wie het lokale mkb wil stimuleren kan beter geen selectie toepassen en kiezen voor de openbare of onderhandse procedure. Als je helemaal geen nadere selectie-eisen stelt, hou je uiteindelijk de meest gemotiveerde bouwers over en dat zijn niet zelden de lokale bedrijven.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres