Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Perceptieverschillen zorgen voor tegenvallende projectresultaten

“Perceptieverschillen in complexe projecten zorgen voor tegenvallende resultaten”, stelt promovendus Christian van der Krift van TU Eindhoven op de Contractmanagementdag van NEVI. “Traditioneel krijgen contractuele aspecten en risicomanagement in uitbestedingstrajecten veel aandacht. Op grond van teleurstellende ervaringen in complexe trajecten, verschuift de aandacht van ‘contractual governance’ geleidelijk naar ‘relational governance’. Naast een duidelijk contract vereisen complexe projecten ook een goede samenwerking en verstandhouding tussen partijen.”

Krift heeft onderzoek gedaan naar de perceptieverschillen in complexe projecten. “De verwachtingen die de partijen hebben over het project bepalen de percepties met betrekking tot de uitkomsten van de samenwerking en de wijze waarop deze uitkomsten moeten worden verkregen. Perceptieverschillen veroorzaken conflicten en beschadigen het vertrouwen tussen de samenwerkende partijen en zijn daarmee van invloed op de uitkomsten van het project.”

Aandacht voor contract én relatie
Bij professioneel opdrachtgeverschap wordt er volgens Krift aandacht besteed aan zowel het contractuele als het relationele aspect van de samenwerking. “Perceptieverschillen hebben een negatieve invloed op ‘relational governance’, waaronder vertrouwen, toewijding, flexibiliteit en informatie-uitwisseling wordt verstaan.”

Oorzaken verschillen
Het uitwisselen van informatie kan één oorzaak zijn van de perceptieverschillen. “In complexe projecten is veel informatie en kennis aanwezig. Alle betrokkenen hebben toegang tot slechts een gedeelte van de informatie. De mate waarin de informatie wordt uitgewisseld bepaalt de kwaliteit van de samenwerking, de voortgang en de perceptie van het resultaat”, vervolgt Krift. “Een andere oorzaak is de sociale identificatie in de relatie. Wanneer beide partijen meer van elkaar verschillen, identificeren de leden zich meer met hun eigen belangen, dan het algemene belang. Deze sociale identificatie zorgt tevens voor grotere verschillen in de perceptie.”

Waarop verschillen de percepties? “Dat kan op veel verschillende gebieden zijn, bijvoorbeeld doelstellingen, autonomie, werkwijzen en informatie-uitwisseling. In bepaalde geïntegreerde contracten wordt veel autonomie voorgeschreven, maar uiteindelijk wordt dit door de opdrachtgever niet toegepast. Dan verwacht de opdrachtnemer zelf beslissingen te kunnen nemen, maar dat wordt niet geaccepteerd door de klant. Dat kan zorgen voor een deuk in het vertrouwen.”

Perceptiemeter
Uit het onderzoek is gebleken dat op een groot aantal factoren perceptieverschillen aanwezig kunnen zijn en dat deze de ‘relational governance’ in de samenwerking negatief beïnvloeden. Op basis van de resultaten is een instrument ontwikkeld dat perceptieverschillen tussen samenwerkende partijen kan meten: de ‘Perceptiemeter’. Hiermee wil Krift opdrachtnemers en opdrachtgevers van complexe projecten ondersteunen in het voorkomen van problemen in hun samenwerking.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres