Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Plasterk: “Rijk sluit Nederlandse webbouwers niet buiten”

Hoewel er in 2016 geen Europese ICT-aanbesteding is gegund aan de leden van de Dutch Digital Agencies (DDA), betekent dit niet dat de rijksoverheid deze Nederlandse webbouwers geen kans gunt, stelt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in antwoord op Kamervragen van het CDA. “In de periode van 2010-2015 heeft het Rijk in totaal voor een bedrag van ruim 112 miljoen euro aan opdrachten aan bedrijven van DDA gegund. Dit betreft over het algemeen kleinere opdrachten onder de drempelwaarde.”

Aanleiding voor de Kamervragen is een artikel in het FD, waarin werd gesteld dat Nederlandse websitebouwers en digitale marketingbureaus nauwelijks werk gegund krijgen. In IT-projecten grijpt de overheid terug naar grote consultantsbureaus, zoals Accenture, CapGemini en Deloitte.

Samenwerken
Victor Knaap, CEO MediaMonks, stelt dat de overheid consultants vaker moet laten samenwerken met digitale bureaus. De minister staat niet achter deze aanbeveling. “Het is niet aan overheden om voor te schrijven dat consultants samen zouden moeten werken met digitale bureaus. De Aanbestedingswet 2012 geeft volop mogelijkheden voor ondernemers om gezamenlijk in te schrijven op een opdracht. Het is aan de ondernemers zelf om, binnen de grenzen van de wet, te kiezen voor een dergelijke samenwerking.”

ICT trendvolger
Bas Eenhoorn, digicommissaris binnen de centrale en decentrale overheid, stelt dat de noodzaak om samen te innoveren urgent is. Knaap reageert daarop dat de bereidheid om te experimenteren bij de overheid ontbreekt. Plasterk: “De Strategische I-Agenda Rijksdienst die op 2 december 2016 aan de Kamer is aangeboden, stelt dat de rijksoverheid blijft innoveren en verbeteren, maar wel op een programmatische en gecontroleerde wijze. Bij kritische trajecten kiezen wij bij voorkeur voor gangbare en bewezen technologie. Ook stelt deze I-Agenda dat de rijksdienst een ICT trendvolger is en geen trendsetter.”

Blokkades bespreken
De minister roept de bedrijven van DDA op om tijdens marktconsultaties mee te denken en aan te geven wat de knelpunten zijn. “Indien er blokkades zijn voor bedrijven om in te schrijven, dan staan wij open voor dialoog binnen de ruimte die de Europese Aanbestedingsrichtlijnen biedt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken een gesprek met DDA organiseren om de blokkades te bespreken.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres