Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Politie krijgt 3 miljoen euro niet terug van Microsoft

De politie krijgt het teveel betaalde bedrag van 3 miljoen euro niet terug van Microsoft. Dat bepaalt de rechtbank in Den Haag. Het geld was per ongeluk betaald door een onoplettende politiemedewerker aan de softwaregigant.Een rechtszaak om het geld terug te krijgen, is door de politie verloren.

Het geschil dateert uit 2008, toen een politiemedewerker ruim 13.000 licenties bestelde om Microsoft Office thuis te mogen gebruiken. Dit pakket werd echter helemaal niet door de medewerkers gebruikt. Toch betaalde de politie de factuur van Microsoft. De fout werd pas later ontdekt, maar Microsoft weigerde het bedrag terug te betalen.

Rechtsgeldige aankoop
Volgens de rechtbank maakt het niet uit dat de politie de softwarelicenties niet heeft gebruikt. De betaling van 2.961.029,11 euro moet worden gezien als een rechtsgeldige aankoop van software, die niet door de politie kan worden teruggedraaid. Ook de proceskosten van 10.000 euro moet door de politie worden betaald.

Geen hoger beroep
Tegen RTL Nieuws zegt de politie te erkennen dat er een foutieve bestelling is gedaan, maar verweerde zich in de rechtszaal door aan te geven dat Microsoft de opmerkelijke trendbreuk in het aantal licenties had moeten opmerken. Uit fatsoen hadden ze deze licenties niet in rekening moeten brengen, omdat ze nooit gebruikt zijn. De politie ziet af van hoger beroep.

Geleerd van fouten
In 2005 maakte de politie een soortgelijke fout bij een bestelling bij Microsoft. Toen betaalde Microsoft uiteindelijk 765.000 euro terug aan de politie. Volgens de politie kan een vergelijkbare fout nu niet meer voorkomen. De inkoop van softwarelicenties is na de reorganisatie namelijk gecentraliseerd. Ook heeft de politie nu een ‘Expertisecentrum licenties’, dat precies bijhoudt wie welke softwareproducten gebruikt.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties (1)

aanbestedingscafe gebruiker 22 maart 2017 07:03 uur

In de rechtszaak tussen Politie en Microsoft inzake restitutie van per ongeluk teveel betaalde software licenties is de Politie op 15 maart 2017 in het ongelijk gesteld, met veroordeling van de Politie in de proceskosten van Microsoft die tot aan deze uitspraak worden begroot op € 10.325,- . De Politie erkent de juistheid van de uitspraak van de Rechtbank en gaat niet in hoger beroep Bijgaand de volledige uitspraak van de rechtbank waarin de feiten, het geschil en de beoordeling door de rechtbank zijn vastgelegd: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:2615&showbutton=true. Enkele punten uit de uitspraak van de Rechtbank staan hieronder samengevat: • De opgave van de WAH-licenties door de Politie richting dealer Insight en Microsoft is volledig uitgevoerd conform de procedure, zoals vastgelegd in de diverse overeenkomsten die de Politie en Microsoft hiervoor hadden afgesloten. Microsoft mocht er derhalve van uitgaan dat de opgave en daarmee bestelling een uiting was van de wil van de Politie. De facturering door Microsoft en de daarop volgende betaling door de Politie waren derhalve correct. Van ongerechtvaardigde verrijking door Microsoft en een betaling zonder rechtsgrond was dan ook geen sprake. • De Rechtbank heeft daarbij mede in aanmerking genomen dat de Politie een grote professionele organisatie is, waarbij het besteltraject van de licenties aantoonbaar over verschillende interne en externe ‘schijven’ liep. Iedere opgave als onderdeel van de bestelling werd derhalve door verschillende functionarissen binnen de Politie gezien, voordat deze officieel werd bevestigd richting Insight en Microsoft. • Dat gold eens temeer gelet op het door de politie onbeantwoorde e-mail bericht met als onderwerp ‘Licentieoverzicht Politie’ van 16 mei 2008, waaruit de Politie destijds had kunnen en moeten afleiden dat Microsoft de opgave als de basis voor een bij Insight te plaatsen bestelling opvatte. Tevens bood Microsoft de Politie de mogelijkheid bood op haar schreden terug te keren door vragen te stellen over de WAH licenties. De gestelde vragen vanuit Microsoft waren: “De groei in het tabblad overzicht is in feite de bestelling die jullie in Select bij Insight gaan plaatsen?” en “Heb jij een achtergrond mbt Office WAH licenties maw waarom gebruiken ze deze vorm van licenties?”. De Politie reageerde niet op deze vragen, plaatste vervolgens zonder enig commentaar de bestelling en betaalde daarna de factuur aan Insight. • Met de uitspraak door de Rechtbank werd ook voor het eerst duidelijk dat de Politie, door Microsoft gesteld en niet weerlegd door de Politie, eerder licenties voor de teveel bestelde WAH-software had afgenomen, zij het niet met zo’n groot aantal tegelijk. Het enkele feit dat de Politie nu zo’n groot aantal licenties van deze WAH-software afnam, hoefde voor Microsoft echter geen reden te zijn om te veronderstellen dat de Politie de opgegeven licenties niet wenste. • De Politie ontkrachtte deels haar eigen bewijsvoering door te melden dat 1. zij er lange tijd over heeft gedaan om de vergissing van het verkeerd doorgegeven aantal licenties te ontdekken en 2. het interne controleproces bij de betaling van de facturen vervolgens evenmin goed heeft gewerkt. • De Politie gaf ter verdediging verder aan, dat zij geen gebruik heeft gemaakt van de teveel bestelde licenties en op basis daarvan recht had op terugbetaling. De overeenkomsten tussen de Politie en Microsoft waren echter gebaseerd op het recht van gebruik en niet op het feitelijk gebruik. De te betalen licentievergoeding was dus ook verschuldigd als de WAH-software feitelijk niet werd gebruikt. • Bij de aankondiging van de rechtszaak was al duidelijk geworden dat de Politie eerder een vergissing had begaan bij het doen van een opgave en dat Microsoft hiervoor toen een creditfactuur had verzonden. Microsoft lichtte bij de Rechtbank toe, dat zij eerder onverplicht was overgegaan tot creditering vanwege de goede relatie met de Politie. Microsoft heeft, niet weersproken door de Politie, verklaard dat dit destijds duidelijk kenbaar is gemaakt aan de Politie, met de toevoeging dat bij een volgende vergissing geen creditering zou plaatsvinden.

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres