Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Prestatiemeting zorgt voor betere samenwerking

“Hoe zorg je voor een constructieve en professionele samenwerking met ondernemers? Hoe bepaal je objectief wie je uitnodigt voor onderhandse aanbestedingen? En als je een partij niet wilt uitnodigen of ‘uitsluit’, waar baseer je dat dan op?”, vraagt Iman Koster, algemeen directeur bij CROW, een kenniscentrum voor aanbesteden en contracteren.

“Het antwoord hierop is een prestatiemeting, ofwel past performance”, vervolgt Koster. “Dit kan gebruikt worden om de prestaties van de opdrachtnemers te monitoren en te beoordelen. Door de resultaten tussentijdig te communiceren, wordt de kwaliteit van het werk hoger. Het cijfer dat aan het einde van de opdracht aan de marktpartij gegeven wordt, kan door andere gemeenten weer worden gebruikt om te beslissen welke partijen zij uitnodigen voor een onderhandse aanbesteding.”

Geen zwarte lijst
Prestatiemetingen zijn volgens de directeur positief voor zowel de marktpartij als de overheidsorganisatie. “Het is niet bedoeld om een zwarte lijst aan te leggen. Mijn ervaring is ook dat opdrachtgevers hier helemaal niet in geïnteresseerd zijn. Het oogmerk is om gedurende de uitvoering van het werk op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek te zijn over het werk. Ik zie in de praktijk dat een gesprek met een marktpartij voornamelijk gaat over kosten, meer of minder werk en betaaltermijnen. De vragenlijst van de prestatiemeting zorgt voor een meer opbouwend gesprek.”

Eigenlijke uitvoering
Er wordt met een prestatiemeting niet beoordeeld of een opdracht is opgeleverd volgens de overeenkomst, maar hoe de eigenlijke uitvoering van de opdracht is verlopen. “Bij bouwopdrachten worden bijvoorbeeld de onderdelen ‘planmatig werken’, ‘veiligheid’ en ‘omgevingsmanagement’ meegenomen in de beoordeling”, aldus Koster. Beoordelingen blijven geldig tot vijf jaar na de publicatie. Na die periode wordt de informatie niet meer gebruikt in toekomstige aanbestedingen.

Markt is terughoudend
Koster merkt dat de markt enthousiast is over de mogelijkheden die Past Performance biedt om erkenning te krijgen voor een uitstekende prestatie. Tegelijkertijd is er echter ook sprake van enige terughoudendheid. “Marktpartijen zijn bang voor slechte beoordelingen. Daarom is vooral de kwaliteit van de beoordeling erg belangrijk. We zorgen ervoor dat degenen die de beoordelingen doen, getraind worden en een kwaliteitsmerk hebben. De beoordelingen worden daarnaast pas na een jaar openbaar. Het blijft desondanks riskant om een partij op één beoordeling uit te sluiten, omdat het een momentopname is. Als een marktpartij echter meerdere slechte beoordelingen heeft, dan is dat wel een teken aan de wand.”

Beperkte toepassing
De systematiek van Past Performance wordt voorlopig alleen nog toegepast op overheidsopdrachten voor civiel- en cultuurtechnische werken en diensten. De systematiek kan echter in de toekomst ook voor andere opdrachten worden gebruikt.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (1)

aanbestedingscafe gebruiker 30 maart 2016 20:57 uur

Iman Koster geeft een goede kijk in de keuken, waarbij ik vanuit de markt heb toe te voegen dat niet gesteld kan worden dat de gehele markt terughoudend is over een systeem van prestatiemeten. De Vereniging van Waterbouwers is erg enthousiast over het systeem van Past Performance dat RWS kent en al bijna twee jaar in gebruik heeft. De grote kracht van dat systeem is dat opdrachtgever en opdrachtnemer ELKAAR beoordelen. Met als doel een oprechte dialloog te hebben over de samenwerking en de punten die beter kunnen. Voor, tijdens en na afloop van de werkwijze. CROW heeft aangegeven op termijn ook het systeem van prestatiemeten verder te willen ontwikkelen waardoor niet alleen de opdrachtgever de opdrachtnemer beoordeeld maar ook vice versa.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres