Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
15
03
18
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Privacy en aanbestedingen. Een lastige combinatie?

Privacy en aanbestedingen. Een lastige combinatie?

Privacy is een hot topic. Elke organisatie moet aan de privacywetgeving voldoen, dus ook aanbestedende diensten. Toch blijken aanbestedende diensten nog te worstelen met het onderwerp privacy, en dat is ook precies waar VIND Inkoop en Aanbesteding een whitepaper over heeft geschreven.

In 2017 waren er enkele voorvallen waarbij aanbestedende diensten door de Autoriteit Persoonsgegevens op de vingers werden getikt wegens schending van de privacywet. Zo had de VNG bijvoorbeeld bij de aanbesteding van leerlingenvervoer op Tenderned persoonsgegevens van kinderen met een zorgvraag of beperkingen gepubliceerd. Dit had, volgens de Autoriteit Persoonsgegevens, niet gehoeven.

Volgens de whitepaper worstelen aanbestedende diensten met privacy, omdat de personen die binnen een aanbestedende dienst verantwoordelijk zijn voor inkoop en aanbestedingen, vaak weinig tot geen kennis hebben van het privacyrecht. VIND Inkoop en Aanbesteding legt in hun whitepaper uit wat privacyrecht inhoudt en hoe je de regels moet verwerken en gebruiken in een aanbesteding.

Benieuwd hoe dat moet? Download dan hier de whitepaper.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.