Magnifying glass Close

Procedure tot implementatie aanbestedingsrichtlijnen

De in 2014 door Europa vastgestelde nieuwe aanbestedingsrichtlijnen worden waarschijnlijk pas 1 juli geïmplementeerd. Minister Kamp gaf op 9 maart tijdens een plenair debat over het wetsvoorstel aan dat de deadline van 18 april, gesteld door Europa, niet gehaald gaat worden.

De vraag of, en welke onderdelen van, de richtlijnen rechtstreekse werking krijgen blijft nog onbeantwoord. Verschillende hoogleraren spreken over rechtstreekse werking vanaf 18 april, terwijl PIANO stelt dat deze rechtstreekse werking beperkt is. Hiervoor moet volgens het expertisecentrum namelijk sprake zijn van een duidelijke bepaling die rechten toekent aan burgers en ondernemers. Hiervan is bij de richtlijnen geen sprake, omdat deze voornamelijk bepalingen bevatten voor aanbestedende diensten.

Verdwijnen IIB regime
Volgens PIANOo krijgt het verdwijnen van het zogenoemde IIB regime wel rechtstreekse werking. Hierdoor krijgen burgers en ondernemers namelijk rechten om mee te dingen naar opdrachten. Er kan vanaf 18 april dus geen IIB procedure meer gestart worden.

Vragen
Dit zette Kamerlid Monasch (PvdA) ertoe aan om toch nog een paar vragen te stellen aan minister Kamp, vóór de behandeling van de Aanbestedingswet in de Tweede Kamer. De vragen van Monasch, inclusief toevoegingen van de SP-fractie:

 • Klopt het dat de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen op 18 april geïmplementeerd moeten zijn en de daadwerkelijke inwerkingtreding van de nieuwe wet op 1 juli 2016 zal plaatsvinden?
 • Wat is in de tussenliggende periode de juridische positie van 2B-diensten, in relatie tot artikel
  74 van de richtlijn, bijlage XIV, en artikel 2.38 en 2.39 van de wet?
 • Is er sprake van rechtstreekse werking van de richtlijn op dit punt? Zo ja, hoe kunnen de
  aanbestedende diensten nagaan hoe deze exact moet worden toegepast?
 • Welke risico’s lopen lokale overheden met de aanbesteding van (jeugd)zorgtaken in de
  tussenliggende periode?
 • Bent u, indien een juridisch hiaat ontstaat waarin de rechtspositie van 2B-diensten ongewis is, bereid het ontstane hiaat per ministeriële regeling of eventuele nota van wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 te herstellen?
  De minister zal uiterlijk maandag 21 maart om 12:00 de vragen beantwoorden, met oog op de stemmingen op dinsdag 22 maart.
Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres