Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
27
05
15
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Overheidaanbesteding
Soort:

Professionaliseringsslag aanbesteders nodig

Professionaliseringsslag aanbesteders nodig

“De geringe aandacht voor professionaliteit is betreurenswaardig”, stelt Elisabetta Manunza, hoogleraar internationaal en Europees aanbestedingsrecht aan de universiteit Utrecht. De Aanbestedingswet 2012, die inmiddels twee jaar in werking is, moest zorgen voor lagere administratieve lasten, meer opdrachten voor het mkb, een grotere doelmatigheid, eenduidigheid en transparantie. Of die doelen ook daadwerkelijk zijn behaald, moet blijken uit een uitgebreide evaluatie door het ministerie van Economische Zaken (EZ). Manunza verwacht dat er uit het onderzoek naar voren gaat komen dat “de wet in onvoldoende mate positieve resultaten” heeft geboekt, omdat de wet niet goed wordt toegepast.

Jan Telgen, hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector aan de UTwente, onderschrijft dit inzicht. Hij geeft aan dat wanneer de inkopers professioneler zijn, de lasten voor de inschrijver ook veel lager uitvallen. “Dat is allemaal wel bekend, maar er wordt eigenlijk heel weinig aan gedaan. Dus men denkt: ‘als er maar goede regeltjes zijn, dan loopt het wel los’. Maar het is ook opvoeden, het verhogen van de professionaliteit van de aanbestedende dienst”, aldus Telgen in Deal!.

Geen tekenen van verbetering
Telgen ziet op korte termijn geen tekenen van verbetering. Zo is het budget van PIANOo (het aanbestedingscentrum van EZ) sinds de invoering van de wet gehalveerd. “Dat vind ik veelzeggend”, zegt Telgen. “Net als de manier waarop de, tegelijk met de wet ingestelde, Commissie van Aanbestedingsexperts opereert. Die commissie was eigenlijk bedoeld om ‘best practices’ te ontwikkelen en richting te geven aan professioneel inkopen. Maar het is een soort ‘eerstefaserechtbank’ geworden. Het gaat niet over professionaliteit van inkopen, maar over juridisch toelaatbaar inkopen. Terwijl die commissie nou juist in de professionele praktijk een belangrijke rol kan vervullen.

Noodzaak juridische kennis
Manunza benadrukt ook het belang voor de professionaliteit van aanbesteders. “Ik zie nog steeds dat er te weinig verbinding is tussen de inkoopkennis en de juridische kennis. En het is tegenwoordig noodzakelijk dat inkopers ook juridische kennis hebben. Ze hoeven geen jurist te zijn, maar ze moeten begrijpen waar de regels voor zijn. Dan zou men er automatisch positiever over worden en ze beter toepassen.”

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.