Magnifying glass Close

‘Progressieven’ Noord-Holland eisen veranderingen jeugdzorg

De progressieve partijen in de provincie Noord-Holland willen dat gemeenteraden veel meer betrokken worden bij het bepalen van de randvoorwaarden voor goede (gesloten) jeugdzorg. Zo zouden zij de kaders voor zowel de samenwerkingsrelatie met de zorgaanbieder als het financieringsmodel moeten opstellen. Dat stellen PvdA, GroenLinks en SP in een zogeheten discussienota.

Volgens regionieuwsmedium De Duinstreek is het voor de partijen duidelijk dat innovatie in de (gesloten) jeugdzorg nodig is. Zij vinden echter dat de daartoe genomen maatregelen in de afgelopen periode, zoals de aanbesteding van jeugdzorgplus, niet tot de gewenste resultaten hebben geleid. Ook stellen zij dat innovatie niet alleen de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder of gemeente moet zijn. “Innovatie is niet mogelijk zonder samenwerking met een netwerk van ketenpartners.”

Gemeenteraden
De partijen zijn voorts kritisch over de werkwijze van gemeenten. Zij vinden de keuze om via aanbesteding innovatie af te dwingen, en deze financieel te sturen, “ongelukkig.” Daarbij zijn ze ook niet tevreden over het feit dat gemeenteraden niet betrokken zijn geweest bij de discussies over de aanbesteding, maar slechts op de hoogte zijn gesteld van de uitkomst ervan en de gevolgen die dat gaat hebben voor de zorgaanbieders.

Financieringsmodel
Tot slot stellen de Noord-Hollandse progressieven dat het veranderen van zorgaanbieder een noodgreep is die zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Zij benadrukken dat langdurige samenwerkingsrelaties van onschatbare waarde zijn voor alle belanghebbenden. Daarom pleiten zij voor een financieringsmodel waarbij tussentijds bijgestuurd kan worden en niet gewerkt wordt met blanco cheques.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres