Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

ProRail wil voor 2020 onderhoudsgegevens digitaal delen

ProRail heeft inmiddels duidelijke doelstellingen benoemd voor zijn plan om onderhoudsgegevens digitaal te delen. ProRail werkt aan een groeimodel: uiterlijk 31 december 2019 wisselen aannemers en ProRail digitaal onderhouds- en storingsdata uit volgens een overeengekomen en vastgesteld protocol. De uitwisseling van gegevens zal ProRail helpen het zicht op de fysieke staat van de infrastructuur te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ‘Verbeteringen in het prestatiegericht onderhoud door ProRail’.

In 2009 is ProRail bij het dagelijks onderhoud van de spoorweginfrastructuur begonnen met de introductie van het zogenaamde prestatiegericht onderhoud (PGO). PGO brengt met zich mee dat de aannemers die voor het onderhoud gecontracteerd worden een grote mate van vrijheid hebben bij het inrichten hiervan. De inspectie rapporteerde in 2013 dat de normen die ProRail bij PGO hanteert als afkeurnormen, niet geschikt zijn voor dit doel en dat ProRail van deze normen afweek zonder dat goed geregeld te hebben. De inspectie stelde op beide punten overtredingen vast. Verder kwam het beeld van ProRail over de fysieke staat van de infrastructuur onvoldoende overeen met de werkelijke staat. Sindsdien heeft de spoorbeheerder verbeteringen in gang gezet, zo schrijft de inspectie in het rapport.

Kort geding
Eind 2015 eisten bouwbedrijven Strukton Rail, BamRail en VolkerRail bij de rechter dat ProRail de PGO-aanbesteding van spooronderhoud stil zou leggen. ProRail zou eerst een beter beeld moeten krijgen van de staat van het spoor, voordat het onderhoud kon worden aanbesteed. Volgens de bouwbedrijven was het niet mogelijk om een goed bod te doen, omdat het onduidelijk was welke risico’s er waren. De aannemers wisten bijvoorbeeld niet om welke wissels en andere spooronderdelen het ging, hoe oud deze waren en in welke staat ze verkeerden. Hoewel de inspectie ook heeft gesignaleerd dat het beeld van ProRail van de fysieke staat van het spoor tekort komt, oordeelde de rechter toch dat ProRail de openbare aanbesteding op de juiste manier aan heeft gepakt en dat de partijen wel over voldoende spoordata beschikten om een goed bod te kunnen doen. ProRail heeft het aanbestedingsproces daarom niet gestaakt.

Uitrol PGO
De uitrol van de PGO-contracten loopt nog steeds op schema. Eind 2019 moeten alle gebieden volgens een PGO-contract zijn aanbesteed en in beheer zijn genomen door de betreffende aannemer. Dat meldt Sharon Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Zij concludeert dat de resultaten van PGO tot dusver positief zijn. Het aantal verstoringen en treinhinder daalt sneller in de gebieden waar PGO wordt toegepast. Hierdoor is de prijs-kwaliteitverhouding in de gebieden met een PGO-contract verbeterd. ProRail blijft volgens Dijksma tijdens de uitrol bezig met het monitoren van risico’s en het treffen van maatregelen. ProRail wil hiermee de constante verbetering van het aanbestedingsproces borgen, dat moet leiden tot een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

Normensysteem
ProRail ontwikkelt daarnaast, naar aanleiding van het inspectierapport, een nieuw normensysteem en heeft vorig jaar als onderdeel daarvan nieuwe afkeurwaarden ontwikkeld en ingevoerd. Als bijvoorbeeld een wissel, een bepaalde waarde bereikt, dan staakt ProRail het treinverkeer over deze wissel. Onderdeel van het nieuwe normensysteem is verder dat ProRail, onder strikte voorwaarden, kan afwijken van de normen. ProRail houdt hiermee bij afkeur de mogelijkheid om op basis van een deskundig oordeel en gebruiksbeperkingen toch een onderdeel in gebruik te houden. ProRail heeft dit onderdeel procedureel vormgegeven, hoewel er ten tijde van het onderzoek nog niemand geslaagd is voor de opleiding die ervoor nodig is.

Blijven controleren
De inspectie concludeert dat zij duidelijke verbeteringen zien, maar dat zij nog niet kunnen vaststellen of de grond voor de overtredingen en tekortkomingen is weggenomen. Daarvoor is het nodig dat het nieuwe normensysteem volledig operationeel is. De inspectie blijft ook het komende jaar onderzoeken of het systeem van de nieuwe afkeurnormen en afwijken daarvan echt werkt en of het zicht op de fysieke staat van de infrastructuur voldoende overeenkomt met de werkelijke staat.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres