Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
15
10
18
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Overheidaanbesteding
Soort:

PvdA wil einde aan misstanden bij gemeentelijke aanbestedingen

PvdA wil einde aan misstanden bij gemeentelijke aanbestedingen

De Europese fractie van de PvdA wil dat gemeenten bij aanbestedingen een standaardclausule opnemen die inschrijvers verplicht om de wettelijke loon- en arbeidsvoorwaarden na te leven. Inschrijvers die hier niet aan voldoen zouden van de aanbesteding moeten worden uitgesloten. Ook willen de sociaaldemocraten dat opdrachten ontbonden kunnen worden wanneer na gunning toch misstanden blijken, zo stelt Binnenlands Bestuur.

Europarlementariër Agnes Jongerius benadrukt dat EU-wetgeving lidstaten oproept om maatregelen te nemen tegen sociale misstanden bij aanbestedingen. Toch zijn er volgens Binnenlands Bestuur nog teveel terreinen waarop sociaal aanbesteden amper is geregeld. Zeker als het om loon- en arbeidsomstandigheden gaat zou er sprake zijn van een ‘race tot he bottom.’

Fatsoenlijke omstandigheden
De PvdA geeft als voorbeeld de gemeente Tilburg; zij wilde thuiszorg inkopen voor 15% onder de kostprijs. Deze drang naar een zo laag mogelijke prijs werkt volgens Jongerius regelmatig door in de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van werknemers. “Het is niet verplicht, maar dankzij Europese regels kunnen fatsoenlijke omstandigheden worden afgedwongen. Daarom vraag ik nu ook aan alle gemeenten en provincies dit ook te doen.”

Boete
Jongerius wil dat misstanden gevolgd worden door een geldboete en een verplichte melding bij de Inspectie SZW, de toezichthouder van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Haar eurofractie roept PvdA-gemeenteraadsleden ook op om hierover moties in te dienen.

Beleidsvrijheid
Dat het lastig is om op dit gebied verandering af te dwingen blijkt uit een recent artikel van het NRC Handelsblad. Daarin werd duidelijk dat het kabinet via een algemene maatregel van bestuur gemeenten verplichtte een reële prijs te betalen voor de inkoop van thuiszorg. De gemeenten zagen dat echter als een inbreuk op hun beleidsvrijheid. Ondertussen, zo bleek uit het artikel, zijn de inkoopprijzen gedaald van gemiddeld 27 euro per uur naar 22 euro per uur

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.